Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Inkomstskattelag 1535/1992

Administrative: Finansministeriet
Regeringens proposition 200/1992
Givet: 30.12.1992
Giltigt: 1.1.1993 -

Avvaktande förslag till styrelse

 • RP 24/2019
  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
 • RP 68/2019
  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
 • RP 76/2019
  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
 • RP 78/2019
  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
 • RP 85/2019
  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023 samt till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

Deklarerade handlingar

 • 1240/1988
 • Lag om skatt på inkomst och förmögenhet
 • 1107/1988
 • Lag om Oy Alko Ab:s skattskyldighet vid kommunalbeskattningen
 • 362/1968

Förändringar

Rättsakter som antagits enligt denna lag

Rättsakter antagna på grundval av ändringar av denna lag

Regeringens förslag relaterade till förordningen

Relaterade till ursprunglig författning

Relaterade till ändringsförfattningar

Säädökseen liittyvää lainvalmisteluaineistoa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.