Juridiset lehdet Edilexissä

Edilexissä ilmestyvät sähköisinä juridiset aikakausjulkaisut
Defensor Legis, JFT, Lakimies, Liikejuridiikka, Oikeus, Oikeustieto, Verotus ja Ympäristöjuridiikka.

Lehtien vuosikerrat ovat aina käytössäsi artikkeli- ja kirjoittajakohtaisin hakutiedoin. Artikkelit sisältävät myös tiivistelmän sekä viittaukset lainsäädäntöön.

Edilex Peruspalvelun, Edilex Ympäristön ja Edilex Verotuksen tilaukseen sisältyvät lehtiarkistot lehtien 18 kuukautta (Defensor Legis 24 kuukautta) vanhempien numerojen osalta Verotus-lehteä ja Liikejuridiikkaa lukuun ottamatta.

Lehtien Defensor Legis, JFT, Lakimies, Oikeus ja Ympäristöjuridiikka uudemmat numerot voi tilata erillisellä tilauksella. Erillinen tilaus on lehden julkaisijayhdistyksen henkilöjäsenille maksuton.

Liikejuridikka julkaistaan Edilexissä samaan aikaan lehden paperiversion kanssa. Liikejuridiikan voit tilata erillisellä tilauksella.

Verotus-lehti julkaistaan Edilexissä 12 kuukauden kuluttua numeron ilmestymisestä. Verotus-lehden voi tilata erillisellä tilauksella.

Oikeustieto-lehden numerot ilmestyvät Edilexissä 9 kuukauden kuluttua paperiversion julkaisemisesta Edilex Peruspalvelun, Edilex Ympäristön ja Edilex Verotuksen tilaajilla on käyttöoikeus kaikkiin Oikeustieto-lehden Edilexissä julkaistuihin numeroihin.

Hakutoiminnot kohdistuvat aina lehtien kaikkiin numeroihin. Myös artikkeli- ja kirjoittajatiedot näkyvät kaikille peruspalvelun tilaajille.

Edilexissä ilmestyvät myös Helsinki Law Review, Acta Legis Turkuensia, Valtioneuvoston viikko ja Eduskunnan viikko. Peruspalvelun tilaukseen kuuluvat lisäksi vuosikirjat Oikeustiede-Jurisprudentia, Urheilu ja oikeusViestintäoikeus ja Ympäristöpolitiikka ja -oikeus.