Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2019

775 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö775/2019Laki hallinto-oikeuslain 12 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö774/2019Laki tuomioistuinlain 10 luvun 6 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö773/2019Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö772/2019Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta  (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö771/2019Laki kaivoslain muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö770/2019Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö769/2019Laki maa-aineslain muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö768/2019Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö767/2019Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö766/2019Laki vesilain 11 luvun muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö765/2019Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö764/2019Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö763/2019Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö762/2019Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö761/2019Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (Julkaistu: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö760/2019Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö759/2019Sisäministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 19.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö758/2019Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen 6 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 19.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö757/2019Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 19.6.2019)
 • Säädökset > Lainsäädäntö756/2019Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 30 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 18.6.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.