Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kirjoita Edilexiin

Asiantuntijakirjoitukset Edilex on Suomen laajin ja johtava ammattilaisten lakitietopalvelu, jolla on joka arkipäivä tuhansia käyttäjiä. Edilex tavoittaa juridiikan ammattilaiset niin yksityissektorilla, julkishallinnossa kuin yliopistomaailmassakin. Edilex tarjoaa nopean ja luotettavan julkaisukanavan sekä laajan yleisön juridisille kirjoituksille.

Jo yli 12 000 artikkelia käsittävä Edilexin Lakikirjasto sisältää ainutlaatuisen kokoelman monipuolista tietoa juridiikan eri alueilta. Edilexin Vierashuone sisältää lyhyitä asiantuntijakirjoituksia ja kommentteja ajankohtaisista aiheista, joihin liittyy juridinen näkökulma.

Kun kirjoitat Edilexiin, on käytössäsi Editan osaaminen lakitiedon kustantamisessa. Edilexin toimittajista suuri osa on koulutukseltaan juristeja. Hoidamme kirjoitusten oikoluvun ja teknisen käsittelyn ammattitaitoisesti ja nopeasti.

Jos olet kiinnostunut julkaisemaan oikeustieteeseen tai muuten lakitietoon liittyvän kirjoituksesi Edilexissä, ota yhteyttä Edilex-toimitukseen

 

Lakikirjaston kirjoitustyypit

 

Edilex-sarja ja vertaisarviointi

Edilex-sarjassa julkaistaan korkeatasoisia oikeustieteellisiä asiantuntija-artikkeleja. Ennen julkaisupäätöksen tekemistä Edilex-sarjassa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään kahdelle toimituksen ulkopuoliselle refereelle arvioitavaksi. Refereet ovat artikkelissa käsitellyn oikeudenalan ansioituneita asiantuntijoita, joiden tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita tai muita tieteenalan asiantuntijoita ja riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Referee-menettely on anonyymi eli ulkopuolinen arvioija ei saa tietää kirjoituksen kirjoittajaa eikä päinvastoin. Käsikirjoitukset ja referee-lausunnot käsitellään toimituksessa niin, ettei kirjoittajien anonymiteetti vaarannu.

Artikkelit numeroidaan vuosittain juoksevasti (esim. Edilex 2023/1).

Edilex-sarjaa on julkaistu vuodesta 2007. Syksystä 2023 alkaen Edilex-sarjassa julkaistaan ainoastaan vertaisarvioituja artikkeleita.

 

Muut uudet artikkelit ja oikeustapauskommentit

Edilexissä julkaistaan myös vertaisarvioimattomia artikkeleja, joiden tulee käsitellä oikeudellista kysymystä ja täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit, eli tekstissä käytetään asianmukaisia lähdeviittauksia ja hyvää kieltä.

Lisäksi julkaisemme käytännönläheisiä asiantuntijakirjoituksia esimerkiksi vireillä olevasta tai tuoreesta säädöshankkeesta sekä oikeustapauskommentteja eri oikeudenaloilta.

Kirjoittajalla tulee olla koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta edellytykset kirjoittaa valitsemastaan aiheesta.

 

Avoimena julkaistut artikkelit

Lakikirjastossa on mahdollista julkaista artikkeli myös avoimena. Tällöin kaikilla, eli myös rekisteröitymättömillä palvelun käyttäjillä, on vapaa pääsy artikkelin koko sisältöön. Avoimena julkaisemisesta sovitaan tapauskohtaisesti, eikä siitä makseta erikseen julkaisupalkkiota. Avoimena julkaistuja artikkeleita on helppo somettaa ja jakaa eteenpäin lähteen edilex.fi mainiten.

 

Aiemmin muualla julkaistut kirjoitukset

Myös aiemmin muualla julkaistuja kirjoituksia voi tarjota julkaistavaksi Edilexissä. Käytämme mieluiten alkuperäistä, siististi tehtyä PDF-muotoista taittotiedostoa. Tämä on hyvä tapa saattaa esimerkiksi pienen levikin juhlakirjassa julkaistu artikkeli laajemman yleisön saataville.

 

Opinnäytetyöt

Edilexissä julkaistaan oikeustieteellisiä maisteritutkielmia, joiden arvosana on laudatur, eximia taikka 5 tai 4. Olemme sopineet opinnäytevälityksestä oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen tai ainejärjestöjen omistamien yritysten kanssa. Palkkioksi maisteritutkielman julkaisusta Edilexissä saat alla mainittun ainejärjestön tai ainejärjestöjen omistaman yritysten kanssa tehdyn sopimuksen mukaan joko Edilex Peruspalvelun käyttöoikeuden määräajaksi tai Editan kustantamaa juridista kirjallisuutta. Jos haluat maisteritutkielmasi julkaistavaksi Edilexissä, ota yhteyttä johonkin seuraavista:

Julkaisemme Edilexissä myös valmiita, siististi taitettuja PDF-muotoisia väitöskirjoja ja lisensiaattitöitä, jotka on mahdollisesti aikaisemmin julkaistu painettuna. Ota yhteyttä Edilex-toimitukseen, niin voimme keskustella julkaisemisen ehdoista.

 

Edilexin Vierashuone

Edilexin Vierashuone tarjoaa asiantuntijoille tilaisuuden julkaista lyhyitä kolumnityyppisiä asiantuntijakirjoituksia tärkeiksi ja ajankohtaisiksi kokemistaan teemoista, joihin liittyy juridinen näkökulma. Kirjoitukset julkaistaan nopeasti sen jälkeen, kun ne on lähetetty toimitukselle. Mikäli kirjoittajalla on asiaan liittyviä sidonnaisuuksia, oma rooli tulee ilmoittaa selvästi. Lukijoiden on hyvä olla tietoisia siitä, etteivät Vierashuone-kirjoitukset välttämättä vastaa Edilex-toimituksen kantaa asiaan. Vierashuone-kirjoituksista ei makseta julkaisupalkkiota. 

Vierashuone-kirjoitukset voidaan julkaista avoimina, jolloin niitä on helppo somettaa ja jakaa eteenpäin lähteen edilex.fi mainiten.

Lue uudet Vierashuone-kirjoitukset.

 

Kirjat

Jos kyse on kokonaan uudesta teoksesta, voimme tarvittaessa keskustella julkaisusta myös painetussa ja/tai digitaalisessa muodossa Editan lakitiedon kirjasarjoissa.

 

Ohjeita kirjoittajalle

 

Julkaisuehdotus ja julkaisuprosessi

Jos olet kiinnostunut julkaisemaan oikeustieteellisen tai muuten lakitietoon liittyvän kirjoituksesi Edilexissä, ota yhteyttä Edilex-toimitukseen. Voit kysellä julkaisusta jo ennen kuin alat kirjoittaa, tai voit ottaa yhteyttä valmiin tekstin kanssa.

Kirjoitusehdotukset lähetetään word-muodossa Edilex-toimitukselle sähköpostin liitteenä. Kun kirjoituksesi ja aiheesi on todettu Edilexiin sopivaksi, toimituksemme huolehtii oikoluvusta ja taittamisesta. Kirjoittajalla on mahdollisuus tarkistaa oikoluettu ja taitettu vedos ennen julkaisua.

 

Pituus ja tehostuskeinot

Edilexiä eivät koske painettujen julkaisujen sivumäärärajoitukset. Suosittelemme kirjoituksissa kuitenkin mahdollisimman tiivistä ilmaisua.

Noudata kirjoituksen laatimisessa normaaleja oikeustieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä. Ehdottomia sääntöjä merkintätavoista ei ole. Tärkeintä on, että käytät valittuja merkintätapoja johdonmukaisesti läpi koko kirjoituksen.

Käytä leipätekstissä vain yhtä kirjasinlajia ja pistekokoa. Sanojen korostuksena käytä kursivointia. Älä käytä alleviivauksia, lihavointia tai harvennusta, paitsi jos niitä käytetään suoraan lainattavassa (sitaatti) lähteessä. Numeroi otsikot, kuviot ja taulukot juoksevasti.

 

Lähdeviitteet

Viittauskäytäntömme perustuu suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa käytettyihin viittaustapoihin. Alla olevien ohjeiden lisäksi mainittakoon esimerkiksi vuonna 2017 laadittu eräiden suomalaisten oikeustieteellisten julkaisujen laatima viittausohje "Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa", jonka ohjeita voit myös noudattaa artikkelin kirjoittamisessa.

Merkitse lähdeviitteet alaviitteinä ja numeroi ne juoksevasti. Merkitse lähdeviitteen numero yläindeksinä virkkeen pisteen perään. Jos viittaat yksittäiseen sanaan tai virkkeen osaan, laita lähdeviitteen numero kyseisen sanan tai virkkeen osan perään.

Aloita alaviite isolla kirjaimella ja päätä se pisteeseen. Merkitse lähdeviitteen juokseva numero yläindeksinä ennen alaviitteen tekstiä.

19 Ojala 2008, s. 75–77.

Kun käytät lähdettä ensimmäisen kerran ilmoita kirjoittajan ja kirjoituksen nimi, kustantaja, kustantajan kotipaikka tai painopaikka ja painovuosi. Tarvittaessa myös painostiedot. Jos lähteitä on paljon voit vaihtoehtoisesti käyttää erillistä lähdeluetteloa. Merkinnän yhteydessä voit ilmoittaa lähdeviitteissä käytetyn lyhennemuodon.

Ojala, Marjo: EU-kilpailuoikeus. 2. uudistettu painos. Edita Publishing Oy. Helsinki 2008. (Ojala 2008)

Ilmoita artikkelista julkaisu, jossa artikkeli on alun perin julkaistu sekä artikkelin sivunumerot.

Jos kirjoittajia on useampia, erotetaan nämä toisistaan ajatusviivalla:

Virolainen – Martikainen 2013, s. 85–90.

Jos kirjoittajia on neljä tai useampia, viittaus lyhennetään alla olevaan muotoon. Tällöin ainoastaan ensimmäisen kirjoittajan nimi mainitaan ja muut nimet korvataan lyhenteellä ym. (ynnä muut). Tätä tekniikkaa käytettäessä tulee lähdeluetteloon merkitä kyseisen lähteen perään sulkuihin käytetty viittaus.

Miettinen ym. 2019.

Edilex-julkaisusarjan artikkelien osalta ilmoita sarjanumero ja osoite. Viittaamiseen tarvittavat tiedot on yleensä merkitty kirjoituksen kansilehdelle.

Jokaisella Edilexissä julkaistulla kirjoituksella on yksilöllinen, pysyvä osoite, joka on muotoa http://www.edilex.fi/artikkelit/numero. Tällainen osoite vie kirjoituksen viitekortille, joka on kaikkien vapaasti saatavilla eikä edellytä Edilexin käyttöoikeutta. Suosittelemme viittaamaan Edilexissä julkaistuun kirjoitukseen tällä osoitteella.

Villa, Seppo: Onko yhdenvertainen kohtelu aina tasavertaista? Lakimies 4/2008, s. 563–581. Saatavilla osoitteesta http://www.edilex.fi/lakimies/5271. (Villa 2008)

Ryynänen, Juha: Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen tulkinnasta. Edilex-sarja 2019/18. Saatavilla osoitteesta https://www.edilex.fi/artikkelit/19631. (Ryynänen Edilex 2019)

Varsinkin pidemmissä artikkeleissä suosittelemme lähdeluettelon tekemistä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.