Rakentamismääräykset

Päivitetty 19.2.2016. Ks. myös luettelo ympäristöhallinnon sivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ks. myös uudistumassa olevat rakentamismääräys-kokoelman osat.

Ks. myös maankäytön ja rakentamisen valmisteilla oleva lainsäädäntö.

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää täydentäviä säännöksiä ja ohjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen. Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Ministeriön antamat ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia.

Rakentamista koskevat asetukset uudistuvat vuoteen 2018 mennessä

Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti. Laissa on viiden vuoden siirtymäaika asetusten uusimiselle. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa kunnes uudet säännökset on annettu.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään.

Asetukset kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, jonne myös yhtenäisen soveltamisen tueksi annetut ministeriön ohjeet sekä suositusluonteiset ohjeet kootaan.

Paloturvallisuutta, kosteusturvallisuutta, taloteknisiä järjestelmiä, rakennuksen ääniolosuhteita ja meluntorjuntaa sekä esteettömyyttä koskevien säännösten valmistelu on käynnissä. Lisäksi on käynnissä rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntökokonaisuus. Myös eräitä keskeisiä rakennustuotteita koskevia asetuksia valmistellaan.

Betoniterästen ja betoniteräsverkkojen teknisiä vaatimuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2016

Rakennusten suunnittelua, rakentamisen työnjohtoa ja viranomaistoimintaa koskevat asetukset ja ohjeet voimaan 1.6.2015

Rakennusten kantavia rakenteita ja pohjarakenteita koskevat rakentamismääräykset uudistuivat 1.9.2014

A Yleinen osa

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi A1: Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus 2006
(voimassa 1.9.2006–31.5.2015)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi A1: Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 2000
(voimassa 1.5.2000–31.8.2006)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi A1: Lisäys 2005
(voimassa 1.1.2006–31.8.2006)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Aiempi A2: Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 2002
(voimassa 1.7.2002–31.5.2015)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Aiempi A2: Rakennussuunnitelmat, määräykset ja ohjeet 1991
(voimassa 1.3.1991–30.6.2002)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Aiempi A3: Rakennustuotteet, määräykset 1995
(voimassa 1.1.1996–31.12.2003)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet 2000
(voimassa 1.5.2000 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa A5 Kaavamerkinnät, asetus 2000
(voimassa 1.5.2000 alkaen)


B Rakenteiden lujuus

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B1: Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset 1998
(voimassa 1.3.1998–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B2: Kantavat rakenteet, määräykset 1990
(voimassa 1.1.1990–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B2: 2007 Kantavat rakenteet, muutos
(voimassa 1.4.2007–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Aiempi B3: Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet 2004
(voimassa 1.3.2004–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Aiempi B3: Pohjarakennus, määräykset 1975
(voimassa 1.7.1976–29.2.2004)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B4: Betonirakenteet, ohjeet 2005
(voimassa 1.1.2005–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B4: Betonirakenteet, muutos 2009
(voimassa 1.5.2009–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B4: Betonirakenteet, ohjeet 2001
(voimassa 1.1.2001–31.12.2004, ks. kuitenkin A2 2002)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Aiempi B4: Betonirakenteet, ohjeet 1987, muutettu 1993
(voimassa 1.1.1994–31.12.2000)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B5: Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet 2007
(voimassa 1.10.2007–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B5: Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet 1987
(voimassa 1.7.1987–30.9.2007)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B6: Teräsohutlevyrakenteet, ohjeet 1989
(voimassa 1.7.1989–31.8.2014, liite 3 31.7.2001 saakka, ks. myös A2 2002)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B6: liite 3, Sovellettavien standardien luettelo 2001
(voimassa 1.8.2001–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B7: Teräsrakenteet, ohjeet 1996
(voimassa 1.10.1996–31.8.2014, liite 2 31.7.2001 saakka, ks. myös A2 2002)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B7: liite 2, Sovellettavien standardien luettelo 2001
(voimassa 1.8.2001–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B8: Tiilirakenteet, ohjeet 2007
(voimassa 1.10.2007–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B8: Tiilirakenteet, ohjeet 1989
(voimassa 1.7.1989-30.9.2007 )
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa B9 Betoniharkkorakenteet, ohjeet 1993
(voimassa 1.10.1993 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi B10: Puurakenteet, ohjeet 2001
(voimassa 1.1.2001–31.8.2014)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Aiempi B10: Puurakenteet, ohjeet 1983, muutettu 1990
(voimassa 1.7.1990–31.12.2000)


C Eristykset

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet 1998
(voimassa 1.10.1998 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998
(voimassa 1.1.1999 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi C3: Rakennuksen lämmöneristys, määräykset 2010
(voimassa 1.1.2010–30.6.2012, ks. kuitenkin D3 2012)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi: C3 Rakennuksen lämmöneristys, määräykset 2007
(voimassa 1.1.2008–31.12.2009)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Aiempi C3: Lämmöneristys, määräykset 2003
(voimassa 1.10.2003–31.12.2007)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi C3: Lämmöneristys, määräykset 1985
(voimassa 1.1.1985–30.9.2003)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa C4 Lämmöneristys, ohjeet 2003
(voimassa 1.10.2003 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi C4: Lämmöneristys, ohjeet 1978
(voimassa 27.10.1978–30.9.2003)


D LVI ja energiatalous

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, muutos 2010
(voimassa 3.1.2011 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 2007
(voimassa 1.7.2007 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D1: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 1987
(voimassa 1.7.1987–30.6.2007)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2012
(voimassa 1.7.2012 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2012, perustelumuistio
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2010
(voimassa 1.1.2010–30.6.2012)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Aiempi D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2003
(voimassa 1.10.2003–31.12.2009)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 1987
(voimassa 1.1.1988–30.9.2003)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012
(voimassa 1.7.2012 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012, perustelumuistio
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa D3 muistion tekninen liite (2012)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa VNa 9/2013 rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa YMa 1/2013 rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen määräyksen 2.1.3 kumoamisesta
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa YMa 5/2013 rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa D3 muutosten perustelumuistio 25.2.2013
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa YMa 1/2014 rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D3: Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2010
(voimassa 1.1.2010–30.6.2012)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D3: Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2007
(voimassa 1.1.2008–31.12.2009)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D3: Rakennusten energiatalous, määräykset ja ohjeet 1978
(voimassa 1.7.1979–31.12.2007)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa D3 Laskentaopas – Valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelut E-luvun laskennassa (lokakuu 2015)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa D3 Kesäajan lämpötilojen laskentaopas (syyskuu 2012)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Testivuosien kuvaus (2012)
Rakentamismääräys suomeksi XLS-muodossa Säätiedot Jyväskylä (2012)
Rakentamismääräys suomeksi XLS-muodossa Säätiedot Sodankylä (2012)
Rakentamismääräys suomeksi XLS-muodossa Säätiedot Vantaa (2012)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Tasauslaskentaopas 2012
Rakentamismääräys suomeksi XLS-muodossa Tasauslaskin 2012 (joulukuu 2012)
Rakentamismääräys suomeksi XLS-muodossa Tasauslaskin 2012 (marraskuu 2011)
Rakentamismääräys suomeksi XLS-muodossa LTO-laskin 2012 tasauslaskimeen (marraskuu 2011)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Energiamuotojen kerroin (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D4 LVI-piirrosmerkit, ohjeet 1978
(voimassa 27.10.1978 alkaen, ks. kohta 1.4)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2012
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D5: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2007
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi D5: Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiatarpeen laskenta, ohjeet 1985
(voimassa 1.1.1985–31.12.2007)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaopas 2011
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Lämmitysjärjestelmien laskentaopas 2012
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Aurinkolämmön laskentaopas 2012 (VTT)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas 2012
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa D6 Kvv-työnjohtaja, määräykset 1990
(voimassa 1.1.1990–31.8.2006, ks. A1 2006)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa D7 Lämmityskattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset 1997
(voimassa 1.1.1998 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa YMa 4/2013 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
(voimassa 1.6.2013 alkaen, ks. soveltamisesta 14 §)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Perustelumuistio rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 27.2.2013
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Laskentaliite perustelumuistioon


E Rakenteellinen paloturvallisuus

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2011
(voimassa 15.4.2011 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2011, perustelumuistio
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi E1: Rakennusten paloturvallisuus, muutos 2008
(voimassa 1.2.2009–14.4.2011)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi E1: Rakennusten paloturvallisuus, muutos 2008
(voimassa 1.2.2009–14.4.2011)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Aiempi E1: Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2002
(voimassa 1.7.2002–14.4.2011)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Aiempi E1: Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 1997
(voimassa 1.9.1997–30.6.2002)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet 2005
(voimassa 1.10.2005 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi E2: Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet 1997
(voimassa 1.9.1997–30.9.2005)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2007
(voimassa 1.12.2007 alkaen, ohjeiden E3 2007 siirtymäaika 1.9.2009 asti, jota ennen vireille tulleisiin rakennushankkeisiin voidaan soveltaa ohjetta E3 1988.)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi E3: Pienet savuhormit, ohjeet 1988
(voimassa 1.1.1988–1.12.2007)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa E4 Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet 2005
(voimassa 1.10.2005 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi E4: Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet 1997
(voimassa 1.9.1997–30.9.2005)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas 2012
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet 2004
(voimassa 1.1.2004 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi E7: Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet 1980
(voimassa 6.11.1980–31.12.2003)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa E7 Osan E7 uusiminen, esiselvitys 2015
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa E8 Muuratut tulisijat, ohjeet 1985
(voimassa 1.1.1985 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet 2005
(voimassa 1.10.2005 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi E9: Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet 1997
(voimassa 1.9.1997–30.9.2005)


F Yleinen rakennussuunnittelu

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005
(voimassa 1.3.2005 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi F1: Liikkumisesteetön rakentaminen, määräykset ja ohjeet 1997
(voimassa 1.12.1997–28.2.2005)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2001
(voimassa 1.12.2001 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi F2: Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus - Ohjeet 1983
(voimassa 1.7.1983–30.11.2001)


G Asuntorakentaminen

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet 2005
(voimassa 1.3.2005 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi G1: Asuntosuunnittelu, määräykset 1994
(voimassa 1.3.1994–28.2.2005)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Aiempi G2: Valtion tukema asuntorakentaminen, määräykset ja ohjeet 1998
(voimassa 1.9.1998–28.2.2010)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa G2: Kumoaminen
(voimassa 1.3.2010 alkaen)


Tyyppihyväksyntäasetukset

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.3.2016 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Perustelumuistio ympäristöministeriön asetuksesta hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus monikerrosputkien ja niiden liittimien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.10.2009 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon ulkoilmaventtiilien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus PE-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus pienten ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
HUOM!
Pienten ilmankäsittelykoneiden suomenkielisiin tyyppihyväksyntäohjeisiin on 8.12.2008 korjattu seuraava kirjoitusvirhe:
- kohdassa 3.3.1 ilmoitettu koepaine on korjattu ±400 Pa:ksi
I de svenska typgodkännandereglerna om ventilationsdon har 8.12.2008 följande skrivfel korrigerats:
- I punkt 3.7.1 i den första satsen har +1 dB ändrats till -1 dB.
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ilmakanavien ja kanavanosien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus yksisuuntaventtiilien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon päätelaitteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon äänenvaimentimien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ilmavirran mittauslaitteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 15.11.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus lämmöneristetuotteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.11.2007 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus ovien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.11.2007 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.8.2007 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.8.2007 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus kupariputkien puserrusliittimien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.8.2007 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus valurautaisten viemäriputkien ja -putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.8.2007 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus rakennuslevyjen tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus lattianpäällysteiden ja lattian pintarakenteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus betoni-teräsliittopalkkien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus betoni-teräsliittolaattojen tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus puu-betoniliittolaattojen tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus vesikalusteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä
(voimassa 1.9.2006 alkaen)


Eurokoodit

Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta 5.11.2010
(voimassa 1.1.2011 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa
(voimassa 1.10.2009 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus standardin SFS EN 1992-1-1 kohdan 4.4.1.2 muuttamisesta
(voimassa 15.6.2009 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta sekä kansalliset liitteet 27–35
(voimassa 1.4.2009 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakennuksessa annetun asetuksen muuttamisesta sekä kansalliset liitteet 19–26
(voimassa 15.7.2008 alkaen)
Rakentamismääräys suomeksi PDF-muodossa Rakentamismääräys ruotsiksi PDF-muodossa Rakentamismääräys englanniksi PDF-muodossa Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa
(voimassa 1.11.2007 alkaen)
HUOM!
Standardin SFS-EN 1992-1-1 kansalliseen liitteeseen (asetuksen liite 7) on 11.1.2008 korjattu seuraavat kaksi kirjoitusvirhettä:
- kohdassa 5.4 (s. 6) kertoimen k_4 kaavassa miinus-merkki korjattu plus-merkiksi
- kohdassa 6.4 (s. 7) viittaus muutettu standardiin EN 1992-1-1.
Standardin SFS-EN 1993-1-1 kansalliseen liitteeseen (asetuksen liite 9) on 14.02.2008 tehty korjaukset, jotka koskevat kohdassa 6.3.2.3 taulukossa 6.5 (FI) esitettyjä raja-arvoja tapauksessa, kun h/b on suurempi kuin 2. Kaavoissa ollut yhtäläisyysmerkki on poistettu ja virheellinen suurempi kuin -merkki on korvattu pienempi kuin -merkillä