Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rakentamismääräykset

Päivitetty 11.1.2018. Ks. myös luettelo ympäristöhallinnon sivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ks. myös maankäytön ja rakentamisen valmisteilla oleva lainsäädäntö.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Rakentamista koskevat asetukset on uudistettu vaiheittain 1.1.2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Sääntelyä on selkeytetty erottamalla vaatimukset ja suosituksina annettavat ohjeet toisistaan. Pääosin asetuksista löytyy perustelumuistio.

Suunnittelu ja valvonta

Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytyminen

Asetus

Ohje

Perustelumuistio


Pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävät

Asetus

Perustelumuistio

  • Perustelumuistio maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamista koskevasta valtioneuvoston asetuksesta (pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävät)

Rakentamisen suunnitelmat ja selvitykset

Asetus

Ohje

Perustelumuistio


Rakennustyön aikainen valvonta

Ohje


Rakenteiden lujuus ja vakaus

Asetus

Ohje


Ympäristöministeriön asetukset rakenteiden kuormia koskevista kansallisista valinnoista


Ohje


Ohje


Ohje


Ohje


Ohje


Ohje


Ohje


Asetus

Ohje


Ohje


Paloturvallisuus

Asetus

Perustelumuistio


Asetus

Perustelumuistio


Ohje


Terveellisyys

Asetus

Perustelumuistio


Asetus

Perustelumuistio


Asetus


Asetus

Perustelumuistio


Ohje


Käyttöturvallisuus

Asetus

Perustelumuistio


Esteettömyys

Asetus


Asetus

Perustelumuistio


Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Asetus

Perustelumuistio


Energiatehokkuus

Ohje


Asetus

  • 1/2014 Ympäristöministeriön astus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta (19.8.2014)

Perustelumuistio


Ohje


Asetus


Asetus

Perustelumuistio

Rakennuksen energiatodistus

Asetus

Perustelumuistio


Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Asetus


Asuntosuunnittelu

Asetus

Perustelumuistio


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.