Arvonlisäverotus

Syyskuu 2017

Teoksessa on huomioitu lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja viranomaisohjeistukset helmikuun 2017 puoliväliin saakka.