Arvonlisäverotus

Heinäkuu 2016

Teoksessa on huomioitu lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja viranomaisohjeistukset helmikuun 2016 loppuun saakka.