Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

33 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

33 - 14 13 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2018
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2018
  Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2018
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Etiopien om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument (Utgiven: 14.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2018
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 30.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2018
  Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 25.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 25.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2018
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (Utgiven: 11.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2018
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 9.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2018
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2018
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2018
  Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2018
  Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2018
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I, II och III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (Utgiven: 23.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2018
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Ukraina om utvecklandet av Ukrainska undervisningssektorn (Utgiven: 22.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2018
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 15.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 15.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2018
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som Finland har gett med anslutning till utbyte av land-för-land-rapporter på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen av ömsesidig handräckning i skatteärenden (Utgiven: 2.3.2018)

33 - 14 13 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.