Selaa arkistoa

Arkiv, 2017

29 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

29 - 10 9 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2017
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2017
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av bilagorna A, B och C i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finlands regering om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av hållbart skogsbruk (Utgiven: 23.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om anslutning av Nederländerna till konventionen om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning (Utgiven: 21.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Kenya om finländskt stöd för jordbruksutveckling i västra Kenya (PALWECO) (Utgiven: 20.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden (Utgiven: 20.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn (Utgiven: 20.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 16.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2017
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet (Utgiven: 16.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet (Utgiven: 16.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om en anmälan som gjorts i samband med anslutningen till den internationella konventionen om avlägsnande av vrak (Utgiven: 14.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2017
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 14.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 14.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om avlägsnande av vrak (Utgiven: 14.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2017
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 8.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 8.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 7.2.2017)

29 - 10 9 - 1