Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

104 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  104/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 30.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  103/2020
  Justitieministeriets meddelande om avgivna förklaringar till Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar (Utgiven: 24.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  102/2020
  Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar (Utgiven: 24.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  101/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar (Utgiven: 24.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  100/2020
  Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 18.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  99/2020
  Justitieministeriets meddelande om avbrott i tillämpningen av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och regeringen för Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om utlämning för brott (Utgiven: 10.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  98/2020
  Statsrådets förordning om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Slovakien (Utgiven: 9.11.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  97/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Indonesien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 27.10.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Bosnien och Hercegovina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 27.10.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka om luftfart (Utgiven: 26.10.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka om luftfart (Utgiven: 26.10.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 21.10.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2020
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen RID 1/2020, RID 2/2020 och RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland (Utgiven: 6.10.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2020
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen M324 – M327 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 6.10.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2020
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet (Utgiven: 15.9.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Tjeckiska republiken av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 27.8.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Korea av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 27.8.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Kazakstan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 27.8.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indonesien om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass (Utgiven: 26.8.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2020
  Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (Utgiven: 24.8.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.