Selaa arkistoa

Arkiv, 2017

46 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

46 - 27 26 - 7 6 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Nepal om vattenförsörjnings- och sanitetsprojekt på landsbygden (Utgiven: 11.5.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 10.5.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien (Utgiven: 28.4.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2017
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 18.4.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 11.4.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2017
  Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 11.4.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M 304 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 10.4.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det andra avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (Utgiven: 31.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (Utgiven: 29.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (Utgiven: 29.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen och protokollet som hör till området för lagstiftningen. (Utgiven: 23.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 22.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 22.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 22.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2017
  Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 22.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 22.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2017
  Finansministeriets meddelande om Finlands förbindelse att iaktta det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter enligt artikel 6 i den konvention som utarbetades 1988 av Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (Utgiven: 8.3.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2017
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 (Utgiven: 28.2.2017)

46 - 27 26 - 7 6 - 1