Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

30 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

30 - 11 10 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2021
  Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 30.4.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om skydd för investeringar (Utgiven: 21.4.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Kina om inrättande av ett kinesiskt kulturcentrum i Finland (Utgiven: 16.4.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Danmark om ändring av överenskommelsen om en kulturfond för Finland och Danmark (Utgiven: 13.4.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2021
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter samt av förordningen om sättande i kraft av det fakultativa protokollet och om ikraftträdande av lagen (Utgiven: 9.4.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2021
  Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 1.4.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2021
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i artikel 4, 6, 7 och 10 i avtalet om upprättande av Inter-nationella jordbruksutvecklingsfonden (Utgiven: 1.4.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Estland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 25.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Islamiska republiken Pakistan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 25.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Malaysia av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 25.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Kroatien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 25.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Barbados av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 25.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2021
  Utrikesministeriets förordning om om sättande i kraft av avtalet med Kenya om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet (Utgiven: 25.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2021
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Vietnam om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet (Utgiven: 18.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2021
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om programstöd för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och vattenresurshantering i Kenyas landsbygdsområden (Utgiven: 15.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2021
  Finansministeriets meddelande om ändring av tillämpning av artikel 12 i avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Utgiven: 10.3.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2021
  Statsrådets förordning om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2021
  Lag om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 22.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2021
  Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 22.2.2021)

30 - 11 10 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.