Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2022

46 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

46 - 27 26 - 7 6 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Bulgarien om främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 21.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Polen om främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 21.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2022
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet M342 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 15.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2022
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av förordningen om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 15.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 9.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2022
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 9.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2022
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i 2004 års internationella konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (Utgiven: 9.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2022
  Försvarsministeriets meddelande om ett samförståndsavtal om värdlandsstöd som ingåtts med Sverige (Utgiven: 8.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2022
  Statsrådets förordning om ändringar i bilaga 1 och 2 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (Utgiven: 30.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2022
  Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor (Utgiven: 27.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2022
  Lag om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor (Utgiven: 27.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2022
  Försvarsministeriets meddelande om ett dokument om tekniska arrangemang för värdlandsstöd som undertecknats med Nato (Utgiven: 24.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Republiken Tjeckien (Utgiven: 24.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2022
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 16.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Konungariket Thailand av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Rumänien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2022
  Statsrådets förordning om ändring av i koden för transport av farligt gods till sjöss (IMDG-koden) i kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 9.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2022
  Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 6.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2022
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av namnet på Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (Utgiven: 27.4.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2022
  Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 25.4.2022)

46 - 27 26 - 7 6 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.