Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

60 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

60 - 41 40 - 21 20 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2020
  Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (Utgiven: 29.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2020
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (Utgiven: 29.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2020
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen angående bringande i kraft av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 24.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominikanska republiken om luftfart (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2020
  Lag om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien (Utgiven: 10.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2020
  Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 9.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2020
  Statsrådets förordning om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 9.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2020
  Lag om bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 9.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till konventionen om skydd av flyttande vilda djur (Utgiven: 3.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor (Utgiven: 2.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2020
  Lag om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor (Utgiven: 2.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2020
  Statsrådets förordning om ändringar av lista 1 i bilagan om kemikalier till konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (Utgiven: 2.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen (Utgiven: 1.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete (Utgiven: 28.5.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III samt bilaga VII till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (Utgiven: 6.5.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Östliga Republiken Uruguay av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 20.4.2020)

60 - 41 40 - 21 20 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.