Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

56 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

56 - 37 36 - 17 16 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2021
  Lag om ändring av strafflagen (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2021
  Lag om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2021
  Utrikesministeriets meddelande om det meddelande och den förklaring som lämnats i samband med anslutningen till det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2021
  Statsrådets förordning om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2021
  Lag om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2021
  Utrikesministeriets meddelande om det meddelande och den förklaring som lämnats i samband med anslutningen till konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2021
  Statsrådets förordning om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2021
  Lag om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2021
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruk och värdekedjor (Utgiven: 2.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2021
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (Utgiven: 30.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2021
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 30.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2021
  Justitieministeriets meddelande om de förklaringar som avgetts till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, sådan den lyder ändrad genom det andra tilläggsprotokollet (Utgiven: 28.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2021
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen i bilaga VII till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (Utgiven: 28.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2021
  Ministeriets meddelande om ändring av ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland (Utgiven: 23.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland (Utgiven: 23.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna om sättande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen M333 och M334 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 23.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 23.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av den europeiska landskapskonventionen (Utgiven: 23.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2021
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Ungern av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 16.6.2021)

56 - 37 36 - 17 16 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.