Selaa arkistoa

Arkiv, 2017

94 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2017
  Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan (Utgiven: 14.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan (Utgiven: 14.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2017
  Statsrådets förordning om ändringar i IMDG-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 9.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1965 års konvention om underlättande av internationell sjöfart (Utgiven: 7.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagor I, II, III, IV, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 7.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2017
  Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (Utgiven: 3.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2017
  Statsrådets förordning om 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (Utgiven: 3.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (Utgiven: 3.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2017
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 2.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 2.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2017
  Statsrådets förordning om samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL) (Utgiven: 30.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2017
  Statsrådets förordning om avtalet med Mauritius om luftfart (Utgiven: 24.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om luftfart (Utgiven: 24.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2017
  Statsrådets förordning om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Utgiven: 19.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning samt ändringar i den kod som anknyter till konventionen (Utgiven: 17.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2017
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1965 års konvention om underlättande av internationell sjöfart (Utgiven: 15.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2017
  Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 12.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om en förklaring som lämnats i samband med godkännandet av den i London den 13 februari 2004 antagna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (Utgiven: 11.9.2017)