Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2022

73 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om tekniskt stöd för kvalitetsförbättringsprogrammet för ökad jämlikhet inom undervisningssektorn (Utgiven: 23.11.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 21.11.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 21.11.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2022
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (Utgiven: 15.11.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2022
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 7.11.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2022
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 1.11.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2022
  Statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Utgiven: 1.11.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2022
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (Utgiven: 21.10.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2022
  Statsrådets förordning om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (Utgiven: 19.10.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2022
  Lag om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (Utgiven: 19.10.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2022
  Utrikesministeriets förordning om om avtalet om ändring av avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina (Utgiven: 17.10.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Zambia om Finlands stöd till för att stödja tillväxten av zambiska små och medelstora företag (Utgiven: 13.10.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Republiken Sydafrika om Finlands stöd till det Sydafrikanska biovetenskapligt nätverk Sanbio Biofisa (Utgiven: 13.10.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2022
  Utrikesministeriets förordning om ramavtalet med Ghana om projekt som finansieras genom det finansiella instrumentet för investeringsstöd till utvecklingsländer (Utgiven: 13.10.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2022
  Statsrådets förordning om avtalet med Sveriges civila luftfartsmyndighet om trafik över nationsgränserna (Utgiven: 26.9.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Thailand om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass (Utgiven: 7.9.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2022
  Statsrådets förordning om bilagan om exportkontroll till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 19.8.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn (Utgiven: 17.8.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2022
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar i fråga om Sint Maarten (Utgiven: 9.8.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Folkrepubliken Kina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 9.8.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.