Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

HE-tekstit 1979 asti

Vuodet 1975-1979

 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 193/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja laiksi asevelvollisuuslain 47 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 163/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisia isyysratkaisuja koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 162/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 148/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 127/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle Eläintautilaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 74/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 55/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 313/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle työsuojelurahastolaiksi ja laiksi tapaturmavakuutuslain 35 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 298/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle opintovapaajärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 238/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi toiminimi-, kaupparekisteri- sekä prokuralainsäädännöksi (ToiminimiL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 147/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle lapseksiottamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 114/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (SopMenL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 107/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle tiekuljetussopimuslainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 106/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 92/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 39/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 33/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi hypoteekkiyhdistyslainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 5/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 214/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen lippua ja Suomen vaakunaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 184/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioikeuteen koskevien säännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 157/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 37/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 27/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi (VOYL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 8/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajansuojalainsäädännöksi (KSL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 208/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle rintamasotilaseläkelaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 102/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta ja laiksi sen voimaanpanosta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 89/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen elatuksen turvaamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 65/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle sakkorangaistuksen täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 47/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 34/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasian vastaajan kutsumisesta toisen pohjoismaan tuomioistuimeen sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 6/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle vaalikelpoisuusikärajaa ja täysi-ikäisyysrajaa koskevien säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 180/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle etuostolaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 179/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle lunastuslainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 156/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 140/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 125/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun ja siihen liittyvien säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 119/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 110/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain täydentämisestä liikennejuopumusta koskevilla säännöksillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 109/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden sakon määräämistä koskevien säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 108/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle ehdollista rangaistusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 10/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 1/1975 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisen kelpoisuudesta valtion virkaan annetun lain kumoamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 78/1975 I Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 11 ja 17 luvun sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaantuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 63/1975 I Hallituksen esitys eduskunnalle puolisoiden erillisverotukseen siirtymisestä johtuvista muutoksista verolainsäädäntöön
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 25/1975 I Hallituksen esitys eduskunnalle asumistukilaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 12/1975 I Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviili-ilma-aluksen kaappaukseen syyllistyneiden henkilöiden palauttamisesta eräissä tapauksissa

Vuodet 1970-1974

 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 240/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa ja laiksi rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 226/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 5 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 157/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 36 luvun 12 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 134/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan etuosto-oikeudesta kiinteistönkaupassa
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 90/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 84/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 27 luvun, painovapauslain 18 ja 39 §:n sekä oikeudenkäytön julkisuudesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 42/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja viimeksimainitun yleissopimuksen 41 artiklassa tarkoitetun selityksen antamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 40/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusverolaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 19/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi eräiden alueiden siirtämisestä ja liittämisestä kiinteistöön yksityisistä teistä annetussa laissa säädetyssä tietoimituksessa
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 241/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten rankaisemista koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 214/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista ja laiksi eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 187/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle vahingonkorvausta koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 173/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle luopumiseläkettä koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 50/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain täydentämisestä ilmaliikennesabotaasia koskevilla säännöksillä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 14/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle vuosilomalaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 247/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tasavallan Presidentin nykyisen toimikauden jatkamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 239/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle vapausrangaistuksia ja niiden täytäntöönpanoa rangaistuslaitoksissa sekä tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 237/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 3 luvun 11 §:n ja laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 212/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisen kilpailun edistämisestä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 195/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä, kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta sekä eräistä lääkintölaitoksen maksujen, korvausten ja palkkioiden yleisistä perusteista annetun lain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 138/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 130/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeudellista vanhentumista koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 120/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle kirjanpitolainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 107/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 106/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle oikeusaputoiminnan laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 63/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain täydentämisestä eräillä yksityiselämän suojan loukkaamista koskevilla rangaistussäännöksillä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 59/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle autokiinnityslaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 41/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisissa vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla tehtyyn yleissopimukseen ja siihen liittyvään, Brysselissä tehtyyn lisäyleissopimukseen sisältyvien eräiden määräysten hyväksymisestä sekä atomivastuulaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 30/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työtuomioistuimesta ja laiksi leimaverolain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 24/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi muutoksiksi ja lisäyksiksi ulosotoviranomaisten toimittamaa täytäntöönpanoa ja ulosotto-oikeudellisia turvaamistoimenpiteitä koskevaan lainsäädäntöön
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 23/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain täydentämisestä rangaistusasteikosta poikkeamista koskevalla säännöksellä sekä varkautta, veropetosta ja eräitä muita rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 22/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanmittausmaksusta ja jakolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 3/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päihtyneiden käsittelystä sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 1/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle kuolemanrangaistuksen poistamisesta rangaistusjärjestelmästä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 109/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 98/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle kansanterveystyöstä ja sen voimaanpanosta annettaviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 94/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyslaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 71/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain täydentämisestä ilma-aluksen kaappausta koskevilla säännöksillä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 22/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden merenpohjaan tai sen sisustaan asettamisen kieltämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 12/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asianosaisia ja eräiden asioiden käsittelyjärjestystä koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 176/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 163/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle kasvatusneuvolalaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 128/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle huumausainelaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 113/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle mallioikeuslaiksi (MallioikeusL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 97/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 95/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 52/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle siveellisyyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 51/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle uskontorikoksia ja kirkollisten järjestysmääräysten rikkomista koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 47/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle eläinsuojelulaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 19/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain täydentämisestä eräillä rotu- ynnä muuta syrjintää koskevilla rangaistussäännöksillä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 14/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskevaksi neuvottelu-, sopimus- ja sovittelulainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 13/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 12/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kanssainvälisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Virallistieto > Hallituksen esityksetHE 3/1970Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

Vuodet 1965-1969

 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 236/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 228/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle työsopimuslaiksi ja laiksi huoneenvuokralain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 226/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 138/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden rikoslain 16 luvun säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 106/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle kastroimislaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 105/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle steriloimislaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 104/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskauden keskeyttämisestä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 31/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle rangaistusmääräysmenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi muutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 23/1969 Hallituksen  esitys eduskunnalle valtiopäiväjärjestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja holhouslain täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä  eräiden niihin liittyvien säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 158/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden avioliiton päättämistä ja purkamista koskevien sekä niihin liittyvien säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 125/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 73/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lisärangaistusten poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 39/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisuuslaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 9/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain 13 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 175/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain juopumusrikosta koskevien säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 174/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle sakkorangaistusta ja sen täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 172/1967 Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 160/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 99/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolueista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 85/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rangaistukseen tuomittujen henkilöiden armahtamisesta Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1967
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 83/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi keskioluesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 82/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 71/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorten työntekijäin suojelusta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 56/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (TyöntekijäkeksintöL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 44/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulujärjestelmän perusteista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 101/1966 Hallituksen esitys eduskunnalle patenttilainsäädännön uudistamisesta (PatenttiL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 68/1966 Hallituksen esitys eduskunnalle henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 67/1966 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden viranomaisten oikeutta voimakeinojen käyttämiseen koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 41/1966 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 21/1966 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 200/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkelainsäädännön uudistamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien säätämisestä ja muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 198/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle vähäpätöiseen rikokseen syyllistyneen syyttämättä ja tuomitsematta jättämistä eräissä tapauksissa koskeviksi muutoksiksi rikoslainsäädäntöön
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 126/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle maanvuokralainsäädännön uudistamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 19/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle osamaksukauppaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 5/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden asiakirjain lähettämistä tuomioistuimille koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 3/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle velkojanvalasäännöstön kumoamiseksi tarpeellisista muutoksista konkurssilainsäädäntöön

Vuodet 1960-1964

 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 176/1964 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta yleisiin vesialueisiin
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 96/1964 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa aluksessa tehdyn rikoksen johdosta eräissä tapauksissa
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 6/1964 Hallituksen esitys eduskunnalle perintölainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 5/1964 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden kauppaan sovellettavasta laista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 149/1963 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 104/1963 Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 37/1963 Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja muiden pohjoismaiden välistä yhteistoimintaa rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa koskevaksi lainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 128/1962 Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi (TavaramerkkiL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 122/1962 Hallituksen esitys eduskunnalle kaivoslaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 105/1962 Hallituksen esitys eduskunnalle avioliittolaissa säädettyä sovittelua koskevevien säännösten uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 100/1962 Hallituksen esitys eduskunnalle muinaismuistoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 45/1962 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan rankaisemisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 52/1961 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 36/1961 Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisiä teitä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 140/1960 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 56/1960 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottolain muuttamisesta sekä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 23/1960 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin ja laiksi oikeudesta valokuvaan (TekijäL)

Vuodet 1946-1959

 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 111/1959 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 64/1959 Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 68/1958 Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 3/1958 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asianajajista sekä laiksi oikeudenkäymiskaaren 15 luvun muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 143/1957 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä yhteisomistussuhteista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 52/1956 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 36/1955 Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 91/1954 Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 80/1954 Hallituksen esitys eduskunnalle avioliittolain 10 ja 67 §:n sekä rikoslain 20 luvun 14 a §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 6/1953 Hallituksen esitys eduskunnalle yleisiä teitä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 6/1951 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ottolapsista annetun lain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 172/1950 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 2/1950 Hallituksen esitys eduskunnalle jakolainsäädännön uudistamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 100/1949 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain 4 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 138/1947 Hallituksen esitys eduskunnalle tapaturmavakuutuslainsäädännön turvaamiseksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 121/1947 Hallituksen esitys eduskunnalle muutoksista avioliittolainsäädäntöön
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 23/1946 Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 20/1946 Hallituksen eduskunnalle työehtosopimuslaiksi ja laiksi työtuomioistuimesta

Vuodet 1919-1945

 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 137/1945 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17, 21 ja 24 luvun, korvauksesta todistajille valtionvaroista annetun lain, maakaaren 1 luvun, ulosottolain 3 luvun sekä rikoslain 17 luvun muuttamisesta (OK:n todistelusäännökset)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 92/1945 Hallituksen esitys eduskunnalle velkakirjalainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 93/1944 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuonna 1945 toimitettavista edustajanvaaleista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 56/1944 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 12/1944 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 77/1943 Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja omaisuusverolaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 36/1943 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 59/1940 Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolaiksi sekä laiksi tulo- ja omaisuusverosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 110/1937 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien maatalouskiinteistöjen lunastamisesta valtiolle
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 2/1932 Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi shekkilaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 1/1932 Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi vekselilaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 9/1931 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapauttamiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 46/1930 II Hallituksen esitys eduskunnalle asemakaavalainsäädännöksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 15/1930 II Hallituksen esitys eduskunnalle säädettyjen määräaikain laskemisesta (MääräaikaL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 6/1929 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 5/1929 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 4/1929 II Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi (SäätiöL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 2/1929 II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukulunastusoikeuden lakkauttamisesta sekä eräiden muiden perimysmaan erikoisluontoa koskevain säännösten kumoamisesta, laiksi lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta, laiksi lunastustarjousvelvollisuuden lakkauttamisesta ja laiksi maakaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 66/1927 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (OikTL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 40/1927 Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi aviokaareksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 71/1926 Hallituksen esitys eduskunnalle alusrekisterilaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 18/1925 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöistä (VAsOYL)
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 32/1924 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ottolapsista
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 20/1924 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi isojaosta ja verollepanosta sekä valtion mailla olevien vuokra-alueiden lunastamisesta Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 5/1924 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen erinäisten säännösten muuttamisesta
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 74/1921 Hallituksen esitys eduskunnalle, sisältävä ehdotukset eräitä perustuslakeja muuttaviksi laeiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 62/1921 Hallituksen esitys eduskunnalle kieltolaiksi sekä laiksi denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista ja myynnistä
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 40/1921 Hallituksen esitys eduskunnalle köyhäinhoitolaiksi
 • Virallistieto > Hallituksen esitykset HE 36/1919 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä naapuruussuhteista (NaapuruusL)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.