Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

827 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning827/2020Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2021
 • Säädökset > Lagstiftning826/2020Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning825/2020Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 25.11.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning824/2020Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
 • Säädökset > Lagstiftning823/2020Justitieministeriets beslut om ändring av 11 § i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Utgiven: 24.11.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning822/2020Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
 • Säädökset > Lagstiftning821/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020–2021
 • Säädökset > Lagstiftning820/2020Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2021
 • Säädökset > Lagstiftning819/2020Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2021
 • Säädökset > Lagstiftning818/2020Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (Utgiven: 23.11.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning817/2020Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet (Utgiven: 23.11.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning816/2020Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Delegationen för försvarsutbildning (Utgiven: 23.11.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning815/2020Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 20.11.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning814/2020Miljöministeriets förordning om ändring 2 och 10 § av miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (Utgiven: 19.11.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning813/2020Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2021
 • Säädökset > Lagstiftning812/2020Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2021
 • Säädökset > Lagstiftning811/2020Satteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
 • Säädökset > Lagstiftning810/2020Utsökningsverkets arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning809/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021
 • Säädökset > Lagstiftning808/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.