Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

360 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning360/2019Miljöministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § i miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader (Utgiven: 26.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning359/2019Statsrådets förordning om ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030 (Utgiven: 26.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning358/2019Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och bilaga 2 till statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018 (Utgiven: 26.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning357/2019Statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021 (Utgiven: 26.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning356/2019Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador (Utgiven: 26.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning355/2019Statsrådets förordning om ändring av 5 och 19 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel (Utgiven: 26.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning354/2019Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål (Utgiven: 26.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning353/2019Statsrådets förordning om statens tjänstemannaetiska delegation (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning352/2019Lag om ändring av 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning351/2019Lag om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning350/2019Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning349/2019Lag om ändring av lagen om djursjukdomar (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning348/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning347/2019Lag om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning346/2019Lag om ändring av semesterlagen (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning345/2019Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning344/2019Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning343/2019Lag om ändring av 38 och 71 § i lagen om skatteuppbörd (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning342/2019Lag om ändring av mervärdesskattelagen (Utgiven: 25.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning341/2019Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (Utgiven: 22.3.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.