Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

166 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning166/2021Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning165/2021Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning164/2021Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning163/2021Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning162/2021Statsrådets förordning om fordon (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning161/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning160/2021Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning159/2021Statsrådets förordning om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning158/2021Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (Utgiven: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning157/2021Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret (Utgiven: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning156/2021Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (Utgiven: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning155/2021Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (Utgiven: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning154/2021Lantmäteriverkets arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning153/2021Arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
 • Säädökset > Lagstiftning152/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för renskadenämndens prestationer år 2021
 • Säädökset > Lagstiftning151/2021Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av skyddsområdet som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
 • Säädökset > Lagstiftning150/2021Statsrådets förordning om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
 • Säädökset > Lagstiftning149/2021Statsrådets förordning om temporär ändring av 24 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 22.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning148/2021Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 och 2020–2022 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa (Utgiven: 22.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning147/2021Lag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 19.2.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.