Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

742 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning742/2021Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test (Utgiven: 23.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning741/2021Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 23.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning740/2021Lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster (i kraft från och med 2.8.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning739/2021Lag om ändring av 105 och 109 § i räddningslagen (Utgiven: 20.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning738/2021Lag om upphävande av 17 a § i rättshjälpslagen (Utgiven: 20.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning737/2021Lag om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen (Utgiven: 20.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning736/2021Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål
 • Säädökset > Lagstiftning735/2021Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2021 (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning734/2021Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning733/2021Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning732/2021Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning731/2021Lag om ändring av 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning730/2021Lag om ändring av elmarknadslagen (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning729/2021Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut (i kraft från och med 1.8.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning728/2021Lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner (i kraft från och med 1.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning727/2021Lag om ändring av 2 och 17 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning726/2021Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning725/2021Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning724/2021Lag om ändring av 3 § i tobakslagen (Utgiven: 19.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning723/2021Lag om ändring av strålsäkerhetslagen (Utgiven: 19.7.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.