Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

183 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning183/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Lagstiftning182/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Lagstiftning181/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Lagstiftning180/2020Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Lagstiftning179/2020Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning178/2020Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning177/2020Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning176/2020Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning175/2020Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning174/2020Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (I kraft 14.4.2020–13.05.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning173/2020Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom (I kraft 14.4.2020–13.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning172/2020Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning171/2020Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 55  § i kommunikationsministeriets arbetsordning (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning170/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020
 • Säädökset > Lagstiftning169/2020Lag om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning168/2020Lag om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning167/2020Lag om temporär ändring av arbetsavtalslagen (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning166/2020Lag om ändring av 12 kap. 3 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning165/2020Lag om ändring av 37 a § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (Utgiven: 1.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning164/2020Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal (Utgiven: 1.4.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.