Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2022

505 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning505/2022Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning504/2022Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 7 § i semesterlagen (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning503/2022Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning502/2022Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning501/2022Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning500/2022Lag om ändring av 13 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning499/2022Lag om ändring av 12 § i samarbetslagen (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning498/2022Lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning497/2022Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning496/2022Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport (Utgiven: 28.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning495/2022Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (Utgiven: 27.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning494/2022Lag om ändring av avfallslagen (Utgiven: 27.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning493/2022Lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin
 • Säädökset > Lagstiftning492/2022Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (Utgiven: 27.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning491/2022Lag om ändring av 11 och 18 kap. i vattenlagen (Utgiven: 27.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning490/2022Lag om ändring av miljöskyddslagen (Utgiven: 27.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning489/2022Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (Utgiven: 27.6.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning488/2022Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuns ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023 (i kraft från och med 1.1.2023)
 • Säädökset > Lagstiftning487/2022Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av välfärdsområdes ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023 (i kraft från och med 1.1.2023)
 • Säädökset > Lagstiftning486/2022Lantmäteriverkets arbetsordning

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.