Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

386 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning386/2021Lag om ändring av lagen om försäkringskassor (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning385/2021Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning384/2021Lag om ändring av lagen om försäkringsdistribution (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning383/2021Lag om ändring av 3 a kap. 2 § i bokföringslagen (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning382/2021Lag om ändring av 10 kap. i lagen om investeringstjänster (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning381/2021Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning380/2021Lag om ändring av 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning379/2021Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning378/2021Lag om ändring av 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning377/2021Lag om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning376/2021Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning375/2021Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar (Utgiven: 7.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning374/2021Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen åren 2021– 2026 (i kraft 8.5.2021-14.4.2026)
 • Säädökset > Lagstiftning373/2021Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 6.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning372/2021Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
 • Säädökset > Lagstiftning371/2021Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om leksakers säkerhet (Utgiven: 4.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning370/2021Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2021 (i kraft 15.5.2021 från och med)
 • Säädökset > Lagstiftning369/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar (i kraft från och med 12.5.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning368/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre
 • Säädökset > Lagstiftning367/2021Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (Utgiven: 3.5.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.