Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

45 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning45/2020Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M313 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Lagstiftning44/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning43/2020Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Lagstiftning42/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordningom statlig ersättning för medicinska sakkunnigutlåtanden
 • Säädökset > Lagstiftning41/2020Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning40/2020Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
 • Säädökset > Lagstiftning39/2020Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
 • Säädökset > Lagstiftning38/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning37/2020Statsrådets förordning om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av lagen om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
 • Säädökset > Lagstiftning36/2020Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning35/2020Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning34/2020Lag om ändring av statstjänstemannalagen (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning33/2020Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning32/2020Lag om ändring av 11 kap. 1 § och 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning31/2020Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning30/2020Lag om ändring av 8 kap. 8 och 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning29/2020Lag om ändring av 8 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning28/2020Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning27/2020Lag om ändring av 17 kap. 3 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning26/2020Lag om ändring av 4 kap. 2 § och 17 kap. 3 § i kreditinstitutslagen (Utgiven: 21.1.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.