Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

925 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning925/2018Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2019 (Utgiven: 21.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning924/2018Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ (Utgiven: 21.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning923/2018Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare (Utgiven: 21.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning922/2018Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet (Utgiven: 21.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning921/2018Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2019 (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning920/2018Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2019–2020 (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning919/2018Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer 2019 (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning918/2018Statsrådets kanslis förordning om ändring av 6 § i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning917/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning916/2018Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2019 (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning915/2018Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2018 av inkomster som erhållits av renskötsel (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning914/2018Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om förskottsuppbörd (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning913/2018Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen (Utgiven: 20.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning912/2018Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten (Utgiven: 19.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning911/2018Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader (Utgiven: 19.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning910/2018Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2019 (Utgiven: 19.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning909/2018Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2019 (Utgiven: 19.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning908/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om screening (Utgiven: 19.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning907/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om viltförvaltningen (Utgiven: 19.11.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning906/2018Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2018 (Utgiven: 15.11.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.