Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2018

77 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2018
  Valtioneuvoston asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 3.12.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2018
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 3.12.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2018
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.11.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2018
  Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (Julkaistu: 28.11.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2018
  Valtioneuvoston asetus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 15.11.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2018
  Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.11.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 68–69/2018 Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2018
  Laki yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta (Julkaistu: 14.11.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2018
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 2.11.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2018
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 17.10.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2018
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 17.10.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2018
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 4.10.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2018
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 4.10.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2018
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 28.8.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2018
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Sambian mikro, pienten ja keskisuurten yritysten tukiohjelmalle Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 28.8.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2018
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 28.8.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2018
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan kanssa Ukrainan opetussektorin kehittämisestä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.8.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2018
  Ulkoasiainministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 20.8.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2018
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (Julkaistu: 9.8.2018)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2018
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus-ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.8.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.