Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2024

52 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2024
  Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutoksista (Julkaistu: 4.6.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2024
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyistä muutoksista sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevasta kansainvälisestä turvallisuussäännöstöstä (Julkaistu: 28.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2024
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön ja kansainväliseen kemikaalisäiliöalussäännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 24.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2024
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta (Julkaistu: 21.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2024
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden artiklojen soveltamisen määräaikaisesta keskeyttämisestä Valko-Venäjän tasavallan toimesta (Julkaistu: 13.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2024
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta (Julkaistu: 8.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2024
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaa-tiosopimuksesta (Julkaistu: 7.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2024
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2024
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä olevan kalastussäännön korvaamisesta uudella kalastussäännöllä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 2.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2024
  Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 2.5.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2024
  Valtiovarainministeriön ilmoitus väestön rekisteröinnistä Viron kanssa tehdyn sopimuksen 9 artiklan tulkinnasta (Julkaistu: 30.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 39–41/2024 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä väestön rekisteröinnistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2024
  Laki kotikuntalain 6 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 30.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2024
  Laki väestön rekisteröinnistä Viron kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 30.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2024
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 29.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2024
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja VI liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2024
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2024
  Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 26.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2024
  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 26.4.2024)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2024
  Laki ajoneuvolain muuttamisesta (Julkaistu: 26.4.2024)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.