Elinkeinoverotus

Helmikuu 2016

Tässä teoksessa on huomioitu kaikki lainsäädännön muutokset, oikeuskäytäntö ja viranomaisten antamat ohjeistukset 29.2.2016 saakka.