Elinkeinoverotus

Syyskuu 2017

Tässä teoksessa on huomioitu kaikki lainsäädännön muutokset, oikeuskäytäntö ja viranomaisten antamat ohjeistukset huhtikuun 2017 loppuun saakka.