Det svenskspråkiga innehållet i Edilex

Edilex är den mest omfattande laginformationservicen i Finland. Materialet i Edilex är huvudsakligen på finska, men på den här sidan hittar du länkar till svenskspråkigt material.

Lagstiftning
Uppdaterad lagstiftning.

Finlands författningssamling *
Finlands författningssamlingen i pdf-format från och med år 1998.

EU-lagstiftning
Uppdaterad EU-lagstiftning.

Statsfördrag
Uppdaterad fördragen.

Finlands författningssamlings fördragsserie *
Författningssamlings fördragsserie i pdf-format från och med år 1999.

Högsta domstolens prejudikat *
Högsta domstolens svenskspråkiga prejudikat från och med år 1980. Rubrikerna och ämnesorden på finskspråkiga avgöranden införs även i den svenskspråkiga databasen.

Högsta förvaltningsdomstolens årboksbeslut *
Högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut från och med år 2002.

Högsta förvaltningsdomstolens korta referat *
Korta beslutsreferat av HFD:s avgöranden, som inte har publicerats i årsboken, från och med år år 2005.

Högsta förvaltningsdomstolens andra beslut *
Högsta förvaltningsdomstolens vissa andra beslut, som inte har publicerats som ärsboksavgörande eller kort referat, från och med år 2014. 

Regeringens propositioner *
Propositioner från år 2001 på svenska i pdf-format.

Lakikirjasto (Lagbibliotek)
Databasen innehåller tidskriften JFT i elektronisk form från år 2000. Utöver detta finns det några övriga artiklar publicerade på svenska.

Lexikon
Finska–svenska–engelska–tyska.

* avgiftsfri

Edilex är producerat av Edita Publishing Oy.

Kontaktuppgifter

Kundservice: asiakaspalvelu.edilex@edita.fi
Redaktion: toimitus.edilex@edita.fi
tel. 020 450 2040 (vardagar kl. 9–16)

Edita Publishing Ab
Edilex-redaktion
PL 700
00043 NORDIC MORNING

Besöksadress: Nätholmsgatan 5, Helsingfors