Uusimmat dokumentit

 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 3/2017
  Niskakangas, Heikki: Rahoitusvastike tuloverotuksessa
  Verotus 3/2017 s. 251, Asiantuntija-artikkeli
  Tolvanen, Matti: Tilintarkastajan rikosvastuu
  Verotus 3/2017 s. 260, Asiantuntija-artikkeli
  Torkkel, Timo: Leasingsopimusten verokohtelu oikeudellisessa muutosympäristössä
  Verotus 3/2017 s. 269, Asiantuntija-artikkeli
  Finér, Lauri – Tokola, Antti: Automaattisen tietojenvaihdon laajentumisen vaikutukset verokeidasvilppiin sekä rahoituslaitosten ja veroviranomaisten toimintaan
  Verotus 3/2017 s. 281, Asiantuntija-artikkeli
  Määttä, Kalle: Näkökohtia invalidien verokohtelusta
  Verotus 3/2017 s. 297, Asiantuntija-artikkeli
  Myllymäki, Janne: Kapitalisaatiosopimuksen omistajavaihdosten verotus
  Verotus 3/2017 s. 306, Asiantuntija-artikkeli
  Waal, Johanna: Konserniverokeskuksen uudet työkalut 1/3: Ennakollinen keskustelu
  Verotus 3/2017 s. 319, Asiantuntija-artikkeli
  Ohtonen Mika – Peni, Laura: Carried interest -tuoton verotus viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa
  Verotus 3/2017 s. 328, Asiantuntija-artikkeli
  Rapo Petteri – Volanen, Maria: Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) – suojaisa sisäsatama vai pinnan alla piilevä karikko?
  Verotus 3/2017 s. 338, Asiantuntija-artikkeli
  Karlsson,Meeri: Valmisteverotus Verohallintoon vuoden 2017 alusta - mikä muuttui vai muuttuiko mikään?
  Verotus 3/2017 s. 350, Asiantuntija-artikkeli
  Lönnbland, Siru: "Doctorate Seminar on European Tax Law" Wienissä 17.– 20.2.2017
  Verotus 3/2017 s. 359, Lyhyempi kirjoitus
 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 2/2017
  Penttilä, Seppo: Veron kiertäminen yritysjärjestelyjen kipupisteenä
  Verotus 2/2017 s. 128, Asiantuntija-artikkeli
  Viitala, Tomi: Yhteinen yhtiöveropohja (CCTB) – vihdoin myötätuulessa?
  Verotus 2/2017 s. 141, Asiantuntija-artikkeli
  Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotukseen vuodelta 2016
  Verotus 2/2017 s. 154, Asiantuntija-artikkeli
  Urpilainen, Matti: Eläketulon lisävero ja metsälahjavähennys perustuslakikysymyksinä
  Verotus 2/2017 s. 170, Asiantuntija-artikkeli
  Räbinä, Timo – Rautajuuri, Jukka: Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen - uusi sääntely vuodesta 2017 alkaen, osa II
  Verotus 2/2017 s. 181, Asiantuntija-artikkeli
  Kari, Seppo – Ropponen, Olli: Yritysverotuksen uudistusesitykset Ruotsissa ja Norjassa
  Verotus 2/2017 s. 196, Asiantuntija-artikkeli
  Järvinen, Tarja: Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän arvio verotuksen kehittämistarpeista
  Verotus 2/2017 s. 207, Asiantuntija-artikkeli
  Ojala, Minna: Monenkeskinen yleissopimus BEPS-projektin verosopimuksia koskevien muutosten toimeenpanemiseksi
  Verotus 2/2017 s. 213, Asiantuntija-artikkeli
  Määttä, Kalle: Näkökohtia etätyön verokohtelusta
  Verotus 2/2017 s. 221, Asiantuntija-artikkeli

Siirry