Uusimmat dokumentit

 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 2/2017
  Penttilä, Seppo: Veron kiertäminen yritysjärjestelyjen kipupisteenä
  Verotus 2/2017 s. 128, Asiantuntija-artikkeli
  Viitala, Tomi: Yhteinen yhtiöveropohja (CCTB) – vihdoin myötätuulessa?
  Verotus 2/2017 s. 141, Asiantuntija-artikkeli
  Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotukseen vuodelta 2016
  Verotus 2/2017 s. 154, Asiantuntija-artikkeli
  Urpilainen, Matti: Eläketulon lisävero ja metsälahjavähennys perustuslakikysymyksinä
  Verotus 2/2017 s. 170, Asiantuntija-artikkeli
  Räbinä, Timo – Rautajuuri, Jukka: Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen - uusi sääntely vuodesta 2017 alkaen, osa II
  Verotus 2/2017 s. 181, Asiantuntija-artikkeli
  Kari, Seppo – Ropponen, Olli: Yritysverotuksen uudistusesitykset Ruotsissa ja Norjassa
  Verotus 2/2017 s. 196, Asiantuntija-artikkeli
  Järvinen, Tarja: Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän arvio verotuksen kehittämistarpeista
  Verotus 2/2017 s. 207, Asiantuntija-artikkeli
  Ojala, Minna: Monenkeskinen yleissopimus BEPS-projektin verosopimuksia koskevien muutosten toimeenpanemiseksi
  Verotus 2/2017 s. 213, Asiantuntija-artikkeli
  Määttä, Kalle: Näkökohtia etätyön verokohtelusta
  Verotus 2/2017 s. 221, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 1/2017
  Mattila, Pauli K : Osakeyhtiöön tehtävien sijoitusten verokohtelu
  Verotus 1/2017 s. 5, Asiantuntija-artikkeli
  Ritari, Henna – Vigren, Elena : Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamisen ensimmäinen vaihe
  Verotus 1/2017 s. 19, Asiantuntija-artikkeli
  Räbinä, Timo – Rautajuuri, Jukka: Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen - uusi sääntely vuodesta 2017 alkaen, osa I
  Verotus 1/2017 s. 29, Asiantuntija-artikkeli
  Varonen, Sami – Jarva, Joonas : Oma-aloitteisten verojen seuraamusmaksut - Uudet säännökset vuodesta 2017 alkaen
  Verotus 1/2017 s. 49, Asiantuntija-artikkeli
  Hakapää, Sari: Kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa laajeni 1.1.2017 alkaen
  Verotus 1/2017 s. 61, Asiantuntija-artikkeli
  Vesikansa, Heikki – Vehviläinen, Harri: KHO 2016:127 - Verotusta koskevat muistiot verotusmenettelyssä ja asianajajan sekä muun veroneuvonantajan velvollisuus kieltäytyä todistamasta
  Verotus 1/2017 s. 66, Oikeustapauskommentti
  Holkeri, Kai – Kivelä, Eeva-Lotta : Elinkeinoverolain osakevaihto- ja liiketoimintasiirtosäännösten päällekkäisistä soveltamisaloista
  Verotus 1/2017 s. 81, Asiantuntija-artikkeli
  Juanto, Leila – Linnakangas, Esko: Ravintorasvan, elintarvikkeiden, rehujen, lannoitteiden ja jätteiden valmisteverojen elinkaari
  Verotus 1/2017 s. 87, Asiantuntija-artikkeli
  Saarinen, Sirkka: Osakeyhtiön jakaminen tuloverotuksessa (väitöskirjan esittely)
  Verotus 1/2017 s. 93, Väitöskirja-artikkeli
  Isomaa-Myllymäki, Anita: Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus. Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa (väitöskirjan esittely)
  Verotus 1/2017 s. 99, Väitöskirja-artikkeli

Siirry