Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2022

37 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

1 - 20 21 - 37
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2022
  Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor (Utgiven: 27.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2022
  Lag om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor (Utgiven: 27.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2022
  Försvarsministeriets meddelande om ett dokument om tekniska arrangemang för värdlandsstöd som undertecknats med Nato (Utgiven: 24.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Republiken Tjeckien (Utgiven: 24.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2022
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 16.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Konungariket Thailand av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Rumänien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2022
  Statsrådets förordning om ändring av i koden för transport av farligt gods till sjöss (IMDG-koden) i kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 9.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2022
  Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 6.5.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2022
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av namnet på Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (Utgiven: 27.4.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2022
  Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 25.4.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2022
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av OSPAR-kommissionen, upprättad under konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, som gäller grundande av havsskyddsområden (Utgiven: 12.4.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2022
  Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar av de stadgar som utgör bilaga till avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet (Utgiven: 6.4.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2022
  Utrikesministeriets förordning om ramavtalet med Indonesien om projekt som finansieras genom det finansiella instrumentet för investeringsstöd till utvecklingsländer (Utgiven: 6.4.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2022
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 21.3.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2022
  Statsrådets förordning om avtalet om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 14.3.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2022
  Lag om avtalet om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 14.3.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2022
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster (Utgiven: 16.2.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2022
  Lag om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster (Utgiven: 16.2.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2022
  Statsrådets förordning om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (Utgiven: 16.2.2022)

1 - 20 21 - 37

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.