Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

14 hakuosumaa

 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2021
  Statsrådets förordning om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2021
  Lag om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 22.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2021
  Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 22.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 19.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 19.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 19.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2021
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 18.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2021
  Statsrådets förordning om ändring av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder (Utgiven: 9.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2021
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 8.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2021
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (Utgiven: 2.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2021
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen RID 1/2020, RID 2/2020 och RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland (Utgiven: 1.2.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2021
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram (Utgiven: 19.1.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2021
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Zambia om överföring av besittningsrätten till fastighet nummer F/377A/28/A1/B i Lusaka (Utgiven: 15.1.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.