Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2022

59 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag FördS 59/2022 Avtal mellan transport- och kommunikationsverket, Finlands civila luftfartsmyndighet bemyndigad av Republiken Finlands regering, och Transportstyrelsen, Sveriges civila luftfartsmyndighet bemyndigad av Konungariket Sveriges regering, om trafik över nationsgränserna
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Thailand om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass (Utgiven: 7.9.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2022
  Statsrådets förordning om bilagan om exportkontroll till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 19.8.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn (Utgiven: 17.8.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2022
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar i fråga om Sint Maarten (Utgiven: 9.8.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2022
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Folkrepubliken Kina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 9.8.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2022
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 20.7.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2022
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 20.7.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2022
  Statsrådets förordning om avtalet om ändring av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 20.7.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2022
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismen (Utgiven: 12.7.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2022
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS-EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas (Utgiven: 7.7.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (Utgiven: 4.7.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2022
  Lag om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (Utgiven: 4.7.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Bulgarien om främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 21.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2022
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Polen om främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 21.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2022
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av bestämmelserna i det multilaterala avtalet M342 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 15.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2022
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen om sättande i kraft av förordningen om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 15.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2022
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 9.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2022
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 9.6.2022)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2022
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i 2004 års internationella konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (Utgiven: 9.6.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.