Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

71 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (Utgiven: 15.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (Utgiven: 15.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 68–69/2018 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2018
  Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor (Utgiven: 14.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen (Utgiven: 2.11.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2018
  Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 17.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2018
  Lag om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 17.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 4.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2018
  Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 4.10.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 28.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag (Utgiven: 28.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2018
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 28.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina (Utgiven: 21.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2018
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling (Utgiven: 20.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (Utgiven: 9.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (Utgiven: 9.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av den tredje fasen i det med Nepal ingångna avtalet om projektet för försörjning av vattenresurser i fjärrvästra Nepal (Utgiven: 9.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2018
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som Finland har gett med anslutning till utbyte av upplysningar enligt multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (Utgiven: 19.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2018
  Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 10.7.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.