Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

53 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2018
  Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 51/2018 Protokoll mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2018
  Statsrådets förordning om Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället (Utgiven: 5.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället (Utgiven: 5.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2018
  Statsrådets förordning om upphävande av förordning om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg (Utgiven: 29.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2018
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 29.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2018
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (Utgiven: 25.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2018
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (Utgiven: 25.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2018
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Konungariket Nederländerna för Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar i fråga om Curaçao (Utgiven: 21.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2018
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet mellan Finlands regering och Portugals regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (Utgiven: 21.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2018
  Statsrådets förordning om avtalet med Kuba om luftfart (Utgiven: 18.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2018
  Lag om avtalet med Kuba om luftfart (Utgiven: 18.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor (Utgiven: 7.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2018
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i den kod som anknyter till den (Utgiven: 7.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 1.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2018
  Lag om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 1.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om försäljning av lokaler i S:t Petersburg till Republiken Finlands regering (Utgiven: 29.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2018
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Utgiven: 28.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Etiopien om Finlands tekniska stöd till ökad jämställdhet i programmet för förbättring av den allmänna utbildningen (Utgiven: 25.5.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.