Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.
Edilexissä on huoltokatko torstaina 27.9.2018. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

62 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 28.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag (Utgiven: 28.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2018
  Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 28.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Ukraina om utveckling av undervisningssektorn i Ukraina (Utgiven: 21.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2018
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling (Utgiven: 20.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2018
  Statsrådets förordning om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (Utgiven: 9.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (Utgiven: 9.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av den tredje fasen i det med Nepal ingångna avtalet om projektet för försörjning av vattenresurser i fjärrvästra Nepal (Utgiven: 9.8.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2018
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som Finland har gett med anslutning till utbyte av upplysningar enligt multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton på grund av artikel 28 stycke 6 i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (Utgiven: 19.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2018
  Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 51/2018 Protokoll mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2018
  Statsrådets förordning om Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället (Utgiven: 5.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället (Utgiven: 5.7.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2018
  Statsrådets förordning om upphävande av förordning om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg (Utgiven: 29.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2018
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 29.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2018
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (Utgiven: 25.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2018
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (Utgiven: 25.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2018
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Konungariket Nederländerna för Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar i fråga om Curaçao (Utgiven: 21.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2018
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet mellan Finlands regering och Portugals regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (Utgiven: 21.6.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.