Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

34 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

1 - 20 21 - 34
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Etiopien om Finlands tekniska stöd till ökad jämställdhet i programmet för förbättring av den allmänna utbildningen (Utgiven: 25.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2018
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2018
  Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2018
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Etiopien om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument (Utgiven: 14.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2018
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 30.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2018
  Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 25.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 25.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2018
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (Utgiven: 11.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2018
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 9.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 22–24/2018 Multilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2018
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2018
  Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2018
  Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (Utgiven: 27.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2018
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I, II och III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (Utgiven: 23.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2018
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Ukraina om utvecklandet av Ukrainska undervisningssektorn (Utgiven: 22.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2018
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 15.3.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (Utgiven: 15.3.2018)

1 - 20 21 - 34

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.