Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

385 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning385/2018Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar (Utgiven: 23.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning384/2018Miljöministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga I till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (Utgiven: 23.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning383/2018Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2018 (Utgiven: 23.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning382/2018Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning381/2018Lag om ändring av lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning380/2018Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning379/2018Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning378/2018Lag om ändring av 18 och 35 § i arbetstidslagen (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning377/2018Lag om ändring av arbetsavtalslagen (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning376/2018Lag om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning375/2018Lag om ändring av lagen om plantmaterial (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning374/2018Lag om ändring av lagen om handel med skogsodlingsmaterial (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning373/2018Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning372/2018Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning371/2018Lag om Livsmedelsverket (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning370/2018Lag om ändring av bilskattelagen (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning369/2018Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning368/2018Statsrådets förordning om upphävande av 50 § i förordningen om användning av fordon på väg (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning367/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 § i vägtrafikförordningen (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning366/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (Utgiven: 21.5.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.