Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

542 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning542/2020Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § samt bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning541/2020Lag om ändring av 264 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning540/2020Lag om ändring av polislagen (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning539/2020Lag om ändring av 38 a § i gränsbevakningslagen (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning538/2020Lag om ändring av lagen om försvarsmakten (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning537/2020Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning536/2020Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning535/2020Lag om ändring av lagen om transportservice (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning534/2020Lag om ändring av luftfartslagen (Utgiven: 2.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning533/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bestämning av det relationstal och om grunderna för den förhandskalkyl som avses i 49 § i patientförsäkringslagen samt om betalning av de andelar som gäller fördelningssystemet och som avses i 50 § i den lagen (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning532/2020Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning531/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2020–2023 (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning530/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2020–2021 (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning529/2020Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 6 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning528/2020Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om räddningsområden (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning527/2020Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraft- och företagsservice (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning526/2020Statsrådets förordning om ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning525/2020Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning524/2020Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi (Utgiven: 1.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning523/2020Lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab (Utgiven: 1.7.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.