Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

178 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning178/2021Livsmedelsverkets beslut om avveckling av ett övervakningsområde som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa (Utgiven: 3.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning177/2021Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter (Utgiven: 2.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning176/2021Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (Utgiven: 2.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning175/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller vete, korn, ärt och bondböna (Utgiven: 2.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning174/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (Utgiven: 2.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning173/2021Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (Utgiven: 2.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning172/2021Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om reparation och ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L (Utgiven: 2.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning171/2021Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning170/2021Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning169/2021Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning168/2021Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning167/2021Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Senatfastigheter (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning166/2021Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning165/2021Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning164/2021Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning163/2021Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning162/2021Statsrådets förordning om fordon (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning161/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning160/2021Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning159/2021Statsrådets förordning om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (Utgiven: 26.2.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.