Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

539 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning539/2018Lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice (Utgiven: 13.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning538/2018Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (Utgiven: 12.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning537/2018Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning536/2018Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning535/2018Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning534/2018Statsrådets förordning om protokollet med Ryssland över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland (Utgiven: 10.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning533/2018Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Utgiven: 9.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning532/2018Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3410–3800 megahertz (Utgiven: 9.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning531/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (Utgiven: 9.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning530/2018Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet (Utgiven: 6.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning529/2018Statsrådets förordning om Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället (Utgiven: 5.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning528/2018Miljöministeriets meddelande om förordningar som gäller typgodkännande av PEX-rör och flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem (Utgiven: 4.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning527/2018Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 3.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 526/2018 Tilläggsbudgeten för 2018 (Utgiven: 3.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 525/2018 Statsrådets förordning om produktivitetsnämnden (Utgiven: 3.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning524/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet (Utgiven: 3.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning523/2018Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (Utgiven: 3.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning522/2018Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (Utgiven: 3.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning521/2018Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd (Utgiven: 3.7.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 520/2018 Lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden (Utgiven: 3.7.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.