Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

887 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning887/2021Lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (Utgiven: 22.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning886/2021Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 21.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning885/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel (Utgiven: 21.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning884/2021Statsrådets förordning om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen (Utgiven: 21.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning883/2021Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av tabell 1 i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (Utgiven: 20.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning882/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagor 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan (Utgiven: 20.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning881/2021Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (Utgiven: 19.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning880/2021Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2021–2030 beviljas för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer (Utgiven: 19.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning879/2021Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 19.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning878/2021Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (Utgiven: 18.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning877/2021Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test (Utgiven: 15.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning876/2021Lag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 15.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning875/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater (Utgiven: 15.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning874/2021Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (Utgiven: 15.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning873/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022 (Utgiven: 15.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning872/2021Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 14.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning871/2021Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Slovenien om främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 14.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning870/2021Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (Utgiven: 14.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning869/2021Lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas (Utgiven: 14.10.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning 868/2021 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården åren 2022 och 2023 (Utgiven: 12.10.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.