Selaa arkistoa

Arkiv, 2017

559 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning559/2017Lag om ändring av lagen om studiestöd (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning558/2017Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning557/2017Lag om ändring av 159 och 195 § i miljöskyddslagen (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning556/2017Lag om ändring av 26 b och 33 f § i djurskyddslagen (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning555/2017Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning554/2017Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning553/2017Lag om ändring av körkortslagen (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning552/2017Lag om ändring av 22 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning551/2017Lag om ändring av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning550/2017Lag om ändring och temporär ändring av 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning549/2017Lag om ändring av 24 § i lagen om främjande av integration (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning548/2017Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning547/2017Lag om ändring av 49 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning546/2017Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning545/2017Lag om ändring av 2 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning544/2017Lag om ändring av 5 § i lagen om registret över rättstolkar (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning543/2017Lag om ändring av 4 § i lagen om allmänna språkexamina (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning542/2017Lag om ändring av 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning541/2017Lag om ändring av 1 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (Utgiven: 16.8.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning540/2017Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (Utgiven: 16.8.2017)