Selaa arkistoa

Arkiv, 2017

127 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning127/2017Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning126/2017Statsrådets förordning om sättande i kraft av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning125/2017Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 (Utgiven: 28.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning124/2017Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning123/2017Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om användning av fordon på väg (Utgiven: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning122/2017Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (Utgiven: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning121/2017Statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016 (Utgiven: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning120/2017Statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (Utgiven: 27.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning119/2017Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om avvecklande av övervakningsområdet som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa (Utgiven: 23.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning118/2017Livsmedelssäkerhetsverkets beslut (Utgiven: 23.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning117/2017Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av hållbart skogsbruk (Utgiven: 23.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning116/2017Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (Utgiven: 22.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning115/2017Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (Utgiven: 22.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning114/2017Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om anslutning av Nederländerna till konventionen om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning (Utgiven: 21.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning 113/2017 Statsrådets förordning om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (Utgiven: 21.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning112/2017Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (Utgiven: 21.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning111/2017Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Kenya om finländskt stöd för jordbruksutveckling i västra Kenya (PALWECO) (Utgiven: 20.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning110/2017Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden (Utgiven: 20.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning109/2017Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn (Utgiven: 20.2.2017)
 • Säädökset > Lagstiftning108/2017Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (Utgiven: 20.2.2017)