Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2022

76 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning76/2022Skatteförvaltningens beslut om ändring av 4 § i beslutet om förfarande vid betalningsarrangemang (Utgiven: 27.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning75/2022Försvarsministeriets förordning om Försvarsutbildningsföreningens avgiftsbelagda prestationer år 2022 (Utgiven: 27.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning74/2022Inrikesministeriets förordning om ändring av vissa bilagor till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse (Utgiven: 27.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning73/2022Justitieministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter (Utgiven: 27.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning72/2022Finansministeriets förordning om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 25.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning71/2022Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (Utgiven: 25.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning70/2022Försvarsministeriets förordning om användning av militärfordon på väg (Utgiven: 25.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning69/2022Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information inom Tullen (Utgiven: 25.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning68/2022Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar (Utgiven: 24.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning67/2022Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (Utgiven: 24.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning66/2022Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (Utgiven: 24.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning65/2022Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd (Utgiven: 24.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning64/2022Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 21.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning63/2022Lag om ändring av 16 § i lagen om överlastavgift (Utgiven: 20.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning62/2022Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare (Utgiven: 20.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning61/2022Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare (Utgiven: 20.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning60/2022Lag om ändring av lagen om transportservice (Utgiven: 20.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning59/2022Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner (Utgiven: 20.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning58/2022Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet (Utgiven: 20.1.2022)
 • Säädökset > Lagstiftning57/2022Lag om ändring av 17 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (Utgiven: 20.1.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.