Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

920 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning920/2020Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 4.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning919/2020Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning918/2020FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2021 (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning917/2020Lag om ändring av 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning916/2020Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning915/2020Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning914/2020Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning913/2020Lag om ändring av lagen om utsläppshandel (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning912/2020Lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning911/2020Lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland (Utgiven: 3.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning910/2020Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst åren 2024–2026 (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning909/2020Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning908/2020Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning907/2020Lag om ändring av 18 kap. 19 § i vattenlagen (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning906/2020Lag om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av miljöskyddslagen (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning905/2020Lag om ändring av miljöskyddslagen (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning904/2020Lag om ändring av 3 § i partilagen (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning903/2020Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning902/2020Lag om ändring av dataskyddslagen (Utgiven: 2.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning901/2020Lag om protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Utgiven: 2.12.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.