Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.
Edilexissä on huoltokatko torstaina 27.9.2018. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

796 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning796/2018Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar (Utgiven: 26.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning795/2018Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående meddelande av uppgifter över mål rörande åtal mot innehavare av tjänst eller befattning (Utgiven: 25.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning794/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning (Utgiven: 24.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning793/2018Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (Utgiven: 24.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning792/2018Statsrådets förordning om stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet (Utgiven: 21.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning791/2018Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (Utgiven: 18.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning790/2018Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (Utgiven: 18.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 789/2018 Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål (Utgiven: 17.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning788/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (Utgiven: 14.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning787/2018Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 14.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning786/2018Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (Utgiven: 13.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning785/2018Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om transport av farliga ämnen under kontroll av försvarsmakten (Utgiven: 11.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning784/2018Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd (Utgiven: 11.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 783/2018 Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar (Utgiven: 10.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning782/2018Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning (Utgiven: 10.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning781/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (Utgiven: 10.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 780/2018 Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall (Utgiven: 10.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning779/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (Utgiven: 10.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning778/2018Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn (Utgiven: 10.9.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning777/2018Statsrådets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (Utgiven: 10.9.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.