Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2022

73 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 23.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 21.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 21.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2022
  Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 15.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2022
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 7.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347 (Julkaistu: 1.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2022
  Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista (Julkaistu: 1.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2022
  Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 21.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2022
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisestä puitesopimuksesta (Julkaistu: 19.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2022
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta  (Julkaistu: 19.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2022
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2022
  Ulkoministeriön asetus Sambian kanssa Suomen tuesta Sambian pienten ja keskisuurten yritysten kasvun tukemiseksi tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2022
  Ulkoministeriön asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa Suomen tuesta Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto SANBio:n tukihankkeelle tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2022
  Ulkoministeriön asetus investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Ghanan kanssa tehdystä puitesopimuksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2022
  Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 26.9.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 7.9.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2022
  Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdystä vientivalvontaliitteestä (Julkaistu: 19.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 17.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Sint Maartenin osalta (Julkaistu: 9.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kiinan kansantasavallassa (Julkaistu: 9.8.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.