Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2023

77 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2023
  Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta (Julkaistu: 4.12.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2023
  Valtioneuvoston asetus Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 30.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2023
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Armenian tasavallassa (Julkaistu: 27.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2023
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen ja eräisiin liitteeseen liittyviin säännöstöihin ja yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 lisäpöytäkirjan liitteeseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjan liitteeseen tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 20.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2023
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2023
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta (Julkaistu: 14.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2023
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 14.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2023
  Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 8.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2023
  Valtioneuvoston asetus yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 7.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2023
  Laki yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 7.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT–EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 6.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2023
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2023
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2023
  Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta (Julkaistu: 26.10.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 6.10.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2023
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Tekninen yhteistyö Nepalin opetussektorilla -hankkeessa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 3.10.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2023
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille Palestiinalaishallinnon kanssa tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 29.9.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2023
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 11.9.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2023
  Laki Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.9.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2023
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 22.8.2023)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.