Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

663 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning663/2019Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning662/2019Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning661/2019Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning660/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (Utgiven: 17.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning659/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning658/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning657/2019Lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning656/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning655/2019Lag om ändring av 322 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning654/2019Lag om ändring av 4 a § i punktskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning653/2019Lag om ändring av 87 a § i bilskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning652/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning651/2019Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning650/2019Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning649/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning648/2019Lag om ändring av 31 § i tullagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning647/2019Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning646/2019Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning645/2019Lag om ändring av 11 kap. 8 § i förundersökningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning644/2019Lag om ändring av utlänningslagen (Utgiven: 16.5.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.