Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1998

536 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1229/1998Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1228/1998Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1227/1998Förordning om skogsvårdsföreningar
 • Säädökset > Lagstiftning1221/1998Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen under 1998
 • Säädökset > Lagstiftning1220/1998Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1998
 • Säädökset > Lagstiftning1219/1998Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1998
 • Säädökset > Lagstiftning1218/1998Statsrådets beslut om allmän ersättning för skördeskador på basis av 1998 års odlade rågareal
 • Säädökset > Lagstiftning1217/1998Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1998 års skördeskador
 • Säädökset > Lagstiftning1216/1998Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Kazakstan
 • Säädökset > Lagstiftning1214/1998Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1202/1998Undervisningsministeriets beslut om grunderna för antagning av studerande till gymnasier (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1201/1998Undervisningsministeriets beslut om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna
 • Säädökset > Lagstiftning1200/1998Statsrådets beslut om anläggningsprojekt inom undervisnings- och kulturverksamhet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1197/1998Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1191/1998Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
 • Säädökset > Lagstiftning1183/1998Lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstaltsfastigheter till privata yrkesutbildningsanordnare
 • Säädökset > Lagstiftning1180/1998Social- och hälsovårdsministeriets beslut om 1999 års arbetslöshetsförsäkringspremier
 • Säädökset > Lagstiftning1179/1998Social- och hälsovårdsministeriets beslut om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1178/1998Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
 • Säädökset > Lagstiftning1177/1998Förordning om miljöförsäkringsnämnden

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.