Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1989

682 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1381/1989Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
 • Säädökset > Lagstiftning1380/1989Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1379/1989Statsrådets beslut innehållande allmänna anvisningar om skäliga hyror för bostadslägenheter på vissa orter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1378/1989Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
 • Säädökset > Lagstiftning1377/1989Förordning om inrättande av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning1372/1989Lag om statens pensionsfond (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1371/1989Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till avtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet
 • Säädökset > Lagstiftning1370/1989Lag om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan
 • Säädökset > Lagstiftning1367/1989Förordning om vissa serviceavgifter inom arbetsförvaltningen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1366/1989Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Europeiska ekonomiska gemenskapen om samarbete på utbildningsområdet inom ramen för genomförandet av COMETT II (1990-1994)
 • Säädökset > Lagstiftning1365/1989Förordning om ikraftträdande av avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen om elektroniska utväxlingssystem för handelsdata
 • Säädökset > Lagstiftning1364/1989Lag om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning
 • Säädökset > Lagstiftning1360/1989Statsrådets beslut om beviljande av industritull- och importavgiftsförmåner (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1348/1989Lag om tillfällig skattelättnad i fråga om vissa överlåtelsevinster
 • Säädökset > Lagstiftning1337/1989Statsrådets beslut om införsel till landet samt om utförsel från landet av spannmål och spannmålsprodukter
 • Säädökset > Lagstiftning1336/1989Förordning om skatt på inkomst och förmögenhet
 • Säädökset > Lagstiftning1334/1989Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1990
 • Säädökset > Lagstiftning1330/1989Statsrådets beslut om inrättande av verkställande direktörernas tjänster vid Statsjärnvägarna och Post- och televerket
 • Säädökset > Lagstiftning1329/1989Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1990
 • Säädökset > Lagstiftning1328/1989Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom arbetsministeriets förvaltningsområde

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.