Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

Direkt till referenskort

Ofullständiga sökkriterier

Författningslista

Offentlig rätt

1 Statsrätt

1.1 Grundlagen och mänskliga rättigheter

1.2 Riksdagen

1.3 Republikens president och statsrådet

1.3.1 Republikens president

1.3.2 Statsrådet

1.3.3 Statsrådets kansli och ministerierna

1.4 De högsta laglighetsövervakarna

1.5 Valen och partierna

1.6 Författningar och övriga officiella publikationer

1.7 Statshushållningen

1.7.1 Statsbudgeten

1.7.2 Statens långivning och fordringar

1.7.3 Statsbidrag och -understöd samt avgiftsbefrielse

1.7.4 Revision av statshushållningen

1.7.5 Ekonomisk forskning, statistik och administrativa författningar

1.8 Penning och valuta

1.9 Undantagsförhållanden

1.10 Finlands flagga samt förtjänst- och utmärkelsetecken

2 Allmän förvaltningsrätt

2.1 Behandling av förvaltningsärenden

2.2 Offentlighet i myndigheternas verksamhet

2.3 Register och arkiv

2.4 Språk och översättning

2.5 Befolkningsdatasystemet

3 Förvaltningsprocess och förvaltningsdomstolarna

4 Förvaltningsområden och självstyrelse

4.1 Statlig region- och lokalförvaltning

4.2 Kommuner

4.3 Åland

4.4 Samer

5 Religionsfrihet och religionssamfund

5.1 Religionsfrihet

5.2 Evangelisk-lutherska kyrkan

5.3 Ortodoxa kyrkan

5.4 Övriga trossamfund

6 Allmän ordning och säkerhet

6.1 Allmän ordning och allmänna tillställningar

6.2 Upprätthållande av ordning i kollektivtrafik och kontrollavgift

6.3 Vapen

6.4 Penninginsamling

6.5 Polisväsendet

6.6 Räddningsväsendet och undersökning av olyckor

7 Försvaret och gränsbevakning

7.1 Försvaret

7.2 Gränserna och gränsbevakning

7.2.1 Gränserna och territorialvatten

7.2.2 Gränsbevakningsväsendet

8 Internationella förhållanden och utlänningar

8.1 Internationellt samarbete

8.2 Utvecklingssamarbete

8.3 Konflikter och krishantering

8.4 Utrikesförvaltningen

8.5 Utlänningar

9 Undervisningsväsendet

9.1 Grundläggande undervisning och gymnasiet

9.1.1 Grundläggande undervisning

9.1.2 Gymnasiet

9.2 Yrkesinriktad utbildning

9.3 Högskoleutbildning

9.3.1 Universitet

9.3.2 Yrkeshögskolor

9.3.3 Utveckling av högskoleväsendet, tillsättning av tjänster och högskoleexamina

9.3.4 Internationella högskolestudier

9.3.5 Finlands Akademi och statens råd för vetenskap och teknologi

9.4 Lärarutbildning

9.5 Antagning av studerande

9.6 Undervisningsverksamhetens förvaltning och finansiering

10 Kulturväsendet

10.1 Kultur och idrott

10.1.1 Konst

10.1.2 Museer

10.1.3 Idrott

10.2 Samhälleligt bildningsarbete

10.2.1 Fritt bildningsarbete och biblioteken

10.2.2 Allmänna språkexamina

10.2.3 Ungdom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.