Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

179 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning179/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 a § och ikraftträdandebestämmelsen i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livs medelsinformation till konsumenterna (Utgiven: 4.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning178/2021Livsmedelsverkets beslut om avveckling av ett övervakningsområde som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
 • Säädökset > Lagstiftning177/2021Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter
 • Säädökset > Lagstiftning176/2021Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning175/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller vete, korn, ärt och bondböna
 • Säädökset > Lagstiftning174/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (Utgiven: 2.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning173/2021Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck
 • Säädökset > Lagstiftning172/2021Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om reparation och ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L
 • Säädökset > Lagstiftning171/2021Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning170/2021Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning169/2021Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning168/2021Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning167/2021Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Senatfastigheter (Utgiven: 1.3.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning166/2021Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • Säädökset > Lagstiftning165/2021Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning164/2021Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning163/2021Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (Utgiven: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning162/2021Statsrådets förordning om fordon
 • Säädökset > Lagstiftning161/2021Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning160/2021Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.