Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2003

593 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1394/2003Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittis och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1393/2003Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
 • Säädökset > Lagstiftning1391/2003Statsrådets förordning om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
 • Säädökset > Lagstiftning1390/2003Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1385/2003Statsrådets förordning om Senatfastigheter
 • Säädökset > Lagstiftning1384/2003Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar
 • Säädökset > Lagstiftning1382/2003Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1381/2003Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
 • Säädökset > Lagstiftning1380/2003Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Lagstiftning1379/2003Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets föreskrift om förfarande vid anmälan av smittsamma sjukdomar
 • Säädökset > Lagstiftning1378/2003Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1377/2003Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
 • Säädökset > Lagstiftning1376/2003Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1371/2003Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
 • Säädökset > Lagstiftning1357/2003Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1351/2003Lag om sociala företag
 • Säädökset > Lagstiftning1350/2003Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning1349/2003Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1348/2003Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning1347/2003Statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.