Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1987

588 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1340/1987Förordning om inrättandet av vissa tjänster vid Kuopio universitet, Lapplands högskola och Vasa högskola
 • Säädökset > Lagstiftning1339/1987Förordning om forskningscentralen för de inhemska språken (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1338/1987Lag om inhemsk produktion av oljeväxter
 • Säädökset > Lagstiftning1334/1987Lag om stärkelseproduktionen i Finland
 • Säädökset > Lagstiftning1333/1987Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt
 • Säädökset > Lagstiftning1332/1987Statsrådets beslut om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador
 • Säädökset > Lagstiftning1331/1987Statsrådets beslut om prissänkningsersättningar som för ersättande av 1987 års skördeskador betalas för vete som säljs som foder eller används i tillverkningen av alkohol
 • Säädökset > Lagstiftning1330/1987Statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador och som baserar sig på nötboskapsenheter
 • Säädökset > Lagstiftning1327/1987Lag om socker
 • Säädökset > Lagstiftning1326/1987Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens lantbrukskemiska anstalts prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1319/1987Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1307/1987Förordning om tekniska kontrollcentralen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1305/1987Förordning om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1304/1987Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1988
 • Säädökset > Lagstiftning1302/1987Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om statsandelar och -understöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp
 • Säädökset > Lagstiftning1298/1987Förordning om upphävande av förordningen om anmälan av tillverkning för läkemedelsaktigt bruk
 • Säädökset > Lagstiftning1293/1987Förordning om statens sinnessjukhus (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1292/1987Lag om statens sinnessjukhus
 • Säädökset > Lagstiftning1291/1987Förordning om medicinalstyrelsen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1275/1987Lag om utövning av provisors- och farmaceutyrket (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.