Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2002

632 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1371/2002Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de yrkesmässiga förutsättningar som gäller ansvariga föreståndare för serveringsställen för alkoholdrycker samt dessas ställföreträdare
 • Säädökset > Lagstiftning1370/2002Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social-och hälsovårdsministeriets beslut om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker
 • Säädökset > Lagstiftning1368/2002Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1367/2002Arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1366/2002Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1365/2002Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1363/2002Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1358/2002Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Lagstiftning1357/2002Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1356/2002Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1355/2002Statsrådets förordning om nordligt stöd 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1354/2002Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1353/2002Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
 • Säädökset > Lagstiftning1352/2002Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1351/2002Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1350/2002Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1349/2002Statsrådets förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
 • Säädökset > Lagstiftning1348/2002Statsrådets förordning om fullgörande av anmälningsskyldigheten vid statliga ämbetsverk och inrättningar enligt 3 kap. 10 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
 • Säädökset > Lagstiftning1347/2002Statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
 • Säädökset > Lagstiftning1346/2002Statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.