Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1991

799 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1744/1991Förordning om indragning av en tjänst vid statens studiestödscentral
 • Säädökset > Lagstiftning1739/1991Förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för personalen vid Helsingfors universitet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1738/1991Förordning om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
 • Säädökset > Lagstiftning1735/1991Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom försvarsmakten
 • Säädökset > Lagstiftning1734/1991Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Jugoslavien (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1726/1991Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning1725/1991Civiltjänstförordning
 • Säädökset > Lagstiftning1723/1991Civiltjänstlag (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1715/1991Lag om upphävande av 14 § 6 mom. folkhälsolagen
 • Säädökset > Lagstiftning1713/1991Lag om upphävande av lagen om främjande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg i utrikesfart
 • Säädökset > Lagstiftning1707/1991Lag om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1706/1991Inrikesministeriets beslut om resandekort
 • Säädökset > Lagstiftning1705/1991Statsrådets beslut om avvärjande av storolyckor på grund av kemikalier (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1704/1991Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av tilläggsdel enligt familjepensionslagen
 • Säädökset > Lagstiftning1703/1991Förordning om redovisning enligt 62 § folkpensionslagen för kommunens andel av tilläggsdelarna för 1992
 • Säädökset > Lagstiftning1699/1991Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1992
 • Säädökset > Lagstiftning1698/1991Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1992
 • Säädökset > Lagstiftning1691/1991Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1992
 • Säädökset > Lagstiftning1689/1991Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1687/1991Lag om upphävande av 27 § lagen om placeringsfonder

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.