Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1992

806 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1715/1992Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1714/1992Trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1713/1992Jord- och skogsbruksministeriets beslut om prestationer för vilka kontrollcentralen för växtproduktion uppbär avgift (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1712/1992Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantbrukets forskningscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna
 • Säädökset > Lagstiftning1711/1992Finansministeriets beslut om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
 • Säädökset > Lagstiftning1710/1992Finansministeriets beslut om när statens utvecklingscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda
 • Säädökset > Lagstiftning1709/1992Skattestyrelsens beslut om upphävande av beslutet om avdrag för representationsutgifter (6/72)
 • Säädökset > Lagstiftning1708/1992Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1707/1992Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1706/1992Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1705/1992Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1704/1992Statsrådets beslut om avgifter för Bilregistercentralens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1703/1992Förordning om registrering av fordon (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1702/1992Förordning om besiktning av fordon (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1701/1992Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om arbetspolitiskt samarbete
 • Säädökset > Lagstiftning1699/1992Förordning om upphävande av 16 § 2 mom. förordningen om verkställighet av fängelsestraff
 • Säädökset > Lagstiftning1698/1992Förordning om justitiekanslersämbetet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1697/1992Reglemente för justitiekanslern i statsrådet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1693/1992Lag om temporär ändring av lagen om laggranskningsrådet
 • Säädökset > Lagstiftning1691/1992Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Enonkoski, Punkaharju och Savonranta kommuner samt Nyslotts stad till Kerimäki kommun

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.