Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1997

585 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1421/1997Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1420/1997Utrikesministeriets meddelande om straffbestämmelser som gäller rådets förordning om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Sierra Leone
 • Säädökset > Lagstiftning1418/1997Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1417/1997Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1412/1997Lag om utkomststöd
 • Säädökset > Lagstiftning1411/1997Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning av och förteckningar över svin (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1409/1997Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa stadganden i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
 • Säädökset > Lagstiftning1407/1997Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
 • Säädökset > Lagstiftning1406/1997Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
 • Säädökset > Lagstiftning1405/1997Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1998
 • Säädökset > Lagstiftning1402/1997Lag om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1400/1997Statsrådets beslut om tillämpningen år 1997 av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
 • Säädökset > Lagstiftning1399/1997Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1997
 • Säädökset > Lagstiftning1396/1997Förordning om lantbrukets forskningscentral (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1395/1997Lag om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1394/1997Lag om upphävande av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark
 • Säädökset > Lagstiftning1393/1997Trafikministeriets beslut om sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster
 • Säädökset > Lagstiftning1392/1997Förordning om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1391/1997Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om beredskapslagring av olja
 • Säädökset > Lagstiftning1390/1997Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.