Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

Direkt till referenskort

Ofullständiga sökkriterier

Författningslista

Företagsverksamhet

1 Näringsverksamhet

1.1 Utövande av näringsverksamhet

1.2 Kredit och finansiering

1.3 Placering

1.3.1 Värdepappersmarknad

1.3.2 Värdeandelssystem

1.3.3 Värdepappersföretag

1.3.4 Placerings- och fastighetsfonder

1.4 Försäkring

1.4.1 Försäkringsavtal

1.4.2 Försäkringsverksamhet

1.5 Energiproduktion

1.5.1 El- och naturgasmarknader

1.5.2 Kärnenergi och atomansvarighet

1.6 Landsbygdsnäringar

1.6.1 Europeiska unionens jordbrukspolitik

1.6.2 Finansiering av landsbygdsnäringar

1.6.3 Nationella stöd

1.6.4 Odlingsstöd

1.6.5 Jordbrukets strukturstöd

1.6.6 Stöd för utveckling av landsbygden

1.6.7 Renhushållning och naturnäringar samt skoltar

1.6.8 Torkningsverksamhet

1.6.9 Översvämnings-, skörde- och djurskador

1.6.10 Landsbydsnäringarnas förvaltning

2 Samfund

2.1 Företagsformer

2.1.1 Aktiebolag

2.1.2 Andelslag

2.1.3 Öppna bolag och kommanditbolag

2.1.4 Europaföretag

2.2 Statens affärsverk och företag

2.3 Bostadssamfund

2.4 Förening och stiftelse

2.5 Tillsyn över utlänningars företagsköp

2.6 Företags- och organisationsdatasystemet

3 Bokföring och revision

3.1 Bokföring

3.2 Revision

4 Konkurrens och offentlig upphandling

4.1 Konkurrens

4.2 Offentlig upphandling

4.3 Marknadsdomstolen och konkurrensverket

5 Immaterialrätt

5.1 Upphovsrätt

5.2 Patent

5.3 Nyttighetsmodell

5.4 Kretsmönster

5.5 Mönsterrätt

5.6 Växtförädlarrätt

5.7 Varumärke

5.8 Firmanamn

6 Kommunikationer

6.1 Yttrandefrihet

6.2 Kommunikationsnät

6.3 Post

6.4 Television och radio

6.5 Granskning av bildprogram

6.6 Kommunikationsförvaltning

7 Trafik

7.1 Vägtrafik

7.1.1 Vägtrafik

7.1.2 Person- och godstransport på väg

7.1.3 Vägtransport av farliga ämnen och specialtransporter

7.1.4 Förarexamen och körkort

7.1.5 Fordon

7.1.6 Militärfordon

7.1.7 Registrering och besiktning av fordon

7.1.8 Terrängtrafik

7.1.9 Övervakning av vägtrafik

7.1.10 Vägtrafikförvaltning

7.2 Trafik till sjöss och till havs

7.2.1 Trafik till sjöss och till havs

7.2.2 Farkost och fartyg

7.2.3 Sjöfartsförvaltning

7.3 Järnvägstrafik och bannät

7.3.1 Järnvägstrafik och bannät

7.3.2 Järnvägstrafikens och bannätets förvaltning

7.4 Lufttrafik

7.4.1 Luftfart

7.4.2 Lufttrafiksförvaltning

8 Främjande av och stöd till näringsverksamhet

8.1 Näringsfrämjande och statens forskningsanstalter

8.2 Näringsunderstöd

8.3 Mått och standarder

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.