Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1994

792 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1599/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1597/1994Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strålskyddslagen
 • Säädökset > Lagstiftning1595/1994Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om statligt stöd och förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1594/1994Lag om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1593/1994Lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1592/1994Statsrådets beslut om kompensation för värdeminskning i gårdsbruksenheternas lager
 • Säädökset > Lagstiftning1591/1994Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
 • Säädökset > Lagstiftning1589/1994Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
 • Säädökset > Lagstiftning1588/1994Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till trafikministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1587/1994Förordning om interventionsfonden för jordbruket (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1586/1994Förordning om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
 • Säädökset > Lagstiftning1583/1994Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
 • Säädökset > Lagstiftning1582/1994Förordning om importkontroll av vissa jordbruksprodukter
 • Säädökset > Lagstiftning1580/1994Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1579/1994Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet i anslutning till mervärdesbeskattningen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1578/1994Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1577/1994Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1576/1994Jord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen
 • Säädökset > Lagstiftning1575/1994Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen
 • Säädökset > Lagstiftning1574/1994Förordning om upphävande av förordningen om verkställighet och tillämpning av vissa fiskeriavtal

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.