Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

408 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning408/2020Lag om temporär ändring av lotsningslagen (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning407/2020Lag om temporär ändring av lagen om transportservice (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning406/2020Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning405/2020Lag om temporär ändring av lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning404/2020Lag om temporär ändring av fartygsregisterlagen (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning403/2020Lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning402/2020Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning401/2020Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning400/2020Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning399/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning398/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning397/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning396/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning395/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning394/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för köksväxter (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning393/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning392/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning391/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning390/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter (Utgiven: 29.5.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning389/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde (Utgiven: 29.5.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.