Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

Direkt till referenskort

Ofullständiga sökkriterier

Författningslista

Arbets- och socialrätt

1 Arbets- och tjänsteförhållande

1.1 Arbetsförhållande

1.2 Tjänsteförhållande

1.2.1 Tjänsteförhållande

1.2.2 Tjänstebehörighet

1.2.3 Utrikesförvaltningens tjänsteförhållanden

1.3 Arbetstid och semester

1.3.1 Arbetstid

1.3.2 Semester

1.3.3 Lediga dagar

1.4 Studie- och alterneringsledighet

1.5 Sjömans arbetsförhållande

1.6 Samarbete

2 Arbets- och tjänstekollektivavtalssystem

2.1 Arbets- och tjänstekollektivavtal

2.2 Arbetsdomstolen och medling i arbetstvister

3 Arbetarskydd

3.1 Skydd i arbete

3.2 Unga arbetstagare

3.3 Övervakning av arbetarskydd och arbetarskyddsförvaltningen

4 Utkomstskydd och lönegaranti samt främjande av sysselsättning

4.1 Utkomstskydd

4.2 Lönegaranti

4.3 Sysselsättning och arbetskraftsservice

5 Pensioner

5.1 Arbetspensioner

5.1.1 Arbetstagares pension

5.1.2 Sjömanspension

5.1.3 Företagares pension

5.1.4 Lantbruksföretagares pension och avträdelsesystem

5.1.5 Pension inom den offentliga sektorn

5.2 Folkpension

6 Socialskydd

6.1 Sjukförsäkring

6.2 Olycksfallförsäkring

6.3 Familjeförmåner

6.4 Bostadsbidrag

6.5 Studiestöd

7 Socialvård och sociala tjänster

7.1 Socialvård

7.2 Utkomststöd

7.3 Barndagvård och stöd för hemvård av barn

7.4 Handikappförmåner och -tjänster

7.5 Missbrukarvård

8 Hälsovård och rehabilitering

8.1 Folkhälsa

8.2 Företagshälsovård

8.3 Specialiserad hälsovård

8.4 Mentalvård

8.5 Smittsamma sjukdomar

8.6 Assisterad befruktning, sterilisering och avbrytande av havandeskap

8.7 Patientens ställning och rättigheter samt registerföring

8.8 Läkemedel och medicinska undersökningar

8.9 Utredande av dödsorsak

8.10 Alkohol, tobak och narkotikaämnen

8.11 Rehabilitering

9 Social- och hälsovårdens förvaltning och finansiering

9.1 Myndigheter och organisationer i social- och hälsovården

9.2 Social- och hälsovårdspersonal

9.3 Privat socialservice

9.4 Privat hälsovård

9.5 Social- och hälsovårdens finansiering och avgifter

10 Social- och hälsovårdslagstiftningens internationella tillämpning

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.