Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1993

833 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1709/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika
 • Säädökset > Lagstiftning1708/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika samt om hantering och förstöring av narkotika
 • Säädökset > Lagstiftning1707/1993Undervisningsministeriets beslut om vissa examina som medför behörighet som arkitekt och byggnadsarkitekt
 • Säädökset > Lagstiftning1706/1993Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands filmarkiv
 • Säädökset > Lagstiftning1705/1993Undervisningsministeriets beslut om avgifter för undervisningsministeriets prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1704/1993Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens konstmuseum
 • Säädökset > Lagstiftning1703/1993Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid museiverket
 • Säädökset > Lagstiftning1702/1993Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
 • Säädökset > Lagstiftning1701/1993Tullstyrelsens beslut om ändring av de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
 • Säädökset > Lagstiftning1700/1993Tullstyrelsens beslut om ändring av de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan avtalsparterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt mellan Republiken Finland och de Europeiska gemenskaperna
 • Säädökset > Lagstiftning1699/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1994
 • Säädökset > Lagstiftning1698/1993Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1697/1993Handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1696/1993Handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1695/1993Handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1694/1993Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1693/1993Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av romaner och elever med främmande modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska elever som inflyttat från utlandet har förvärvat utomlands, i grundskolan och gymnasiet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1692/1993Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för stödundervisning av invandrare i grundskolan och gymnasiet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1691/1993Statsrådets beslut om vissa specialarrangemang i fråga om undervisning av invandrare och om beviljande av extra statsunderstöd
 • Säädökset > Lagstiftning1690/1993Inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.