Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1999

556 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1366/1999J ord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1365/1999Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
 • Säädökset > Lagstiftning1364/1999Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1999 års skördeskador
 • Säädökset > Lagstiftning1363/1999Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1999
 • Säädökset > Lagstiftning1360/1999Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
 • Säädökset > Lagstiftning1359/1999Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1358/1999Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 2 000
 • Säädökset > Lagstiftning1357/1999Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporär ändring av besluten om marknadsföring av utsäde av stråsäd samt vall- och foderväxter
 • Säädökset > Lagstiftning1356/1999Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1354/1999Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
 • Säädökset > Lagstiftning1353/1999Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1352/1999Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
 • Säädökset > Lagstiftning1346/1999Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 • Säädökset > Lagstiftning1341/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder, enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1340/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1328/1999Social- och hälsovårdsministeriet meddelande om vissa föreskrifter
 • Säädökset > Lagstiftning1323/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1322/1999Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1321/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning1320/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.