Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning565/1959Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning560/1959Laki voimataloudelle annettavista valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning559/1959Laki aluevaihdosta valtion ja Jyväskylän kaupungin välillä
 • Säädökset > Lagstiftning558/1959Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1961-1965 tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning557/1959Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning556/1959Päätös turvallisuusmääräyksistä kaivoksissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning555/1959Päätös ennakonpidätyksen toimittamisesta ennakkoperintälain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning554/1959Päätös kärpän pyydystämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning553/1959Päätös rukiin tuomisesta tullitta maahan
 • Säädökset > Lagstiftning548/1959Laki Suomen Tasavallan ja Kanadan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning547/1959Päätös valuutan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning542/1959Asetus valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning541/1959Laki valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning539/1959Valuuttakauppa-asetus
 • Säädökset > Lagstiftning538/1959Valuuttakauppalaki (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning537/1959Asetus eräiden sopimustulleihin tehtyjen muutosten ja lisäysten voimaansaattamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning536/1959Laki eräistä muutoksista ja lisäyksistä sopimustulleihin
 • Säädökset > Lagstiftning535/1959Asetus Suomen-Sveitsin välillä kesäkuun 24 päivänä 1927 allekirjoitettuun väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten voimaansaattamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning534/1959Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning533/1959Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.