Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1990

665 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1398/1990Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1991
 • Säädökset > Lagstiftning1397/1990Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för naturgasinvesteringar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1396/1990Statsrådets beslut om statsunderstöd åt specialyrkesläroanstalter för deras driftskostnader (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1395/1990Statsrådets beslut om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1394/1990Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1991
 • Säädökset > Lagstiftning1391/1990Förordning om inrättande av en tjänst vid polisen
 • Säädökset > Lagstiftning1385/1990Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållnin
 • Säädökset > Lagstiftning1384/1990Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning1383/1990Förordning om avgifter för prestationer vid vissa statliga skolor och läroanstalter på utbildningsstyrelsens verksamhetsområde (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1380/1990Förordning om den utbildningsersättning som skall betalas till arbetsgivare med stöd av utbildningsavtal
 • Säädökset > Lagstiftning1374/1990Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning1372/1990Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
 • Säädökset > Lagstiftning1368/1990Förordning om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa
 • Säädökset > Lagstiftning1364/1990Lag om exceptionell sänkning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1991 (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1363/1990Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar
 • Säädökset > Lagstiftning1362/1990Förordning angående fullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1991
 • Säädökset > Lagstiftning1361/1990Förordning angående fullmakter för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1991
 • Säädökset > Lagstiftning1360/1990Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål
 • Säädökset > Lagstiftning1357/1990Lag om Vasa universitet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1354/1990Lag om samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.