Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1996

608 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1377/1996Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1376/1996Trafikministeriets beslut om avgifter för förarexamina
 • Säädökset > Lagstiftning1375/1996Inrikesministeriets beslut om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifterna (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1367/1996Social- och hälsovårdsministeriets beslut om olycksfallsombud
 • Säädökset > Lagstiftning1366/1996Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångsttider för Finlands laxkvot
 • Säädökset > Lagstiftning1365/1996Social- och hälsovårdsministeriets beslut om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
 • Säädökset > Lagstiftning1364/1996Statsrådets beslut om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1363/1996Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 1997
 • Säädökset > Lagstiftning1362/1996Statsrådets beslut om avdraget från folkpensionsbeloppet 1997
 • Säädökset > Lagstiftning1361/1996Statsrådets beslut om förbud mot att bekämpningsmedel som innehåller vissa aktiva substanser släpps ut på marknaden och används
 • Säädökset > Lagstiftning1358/1996Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av luftfartsavtalet med konungariket Thailand
 • Säädökset > Lagstiftning1357/1996Förordning om ikraftträdande av ö verenskommelsen med Estland om gränsen mellan havszonerna i Finska viken och norra Östersjön
 • Säädökset > Lagstiftning1355/1996Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av harr inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner
 • Säädökset > Lagstiftning1349/1996Lag om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1346/1996Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävling år 1997
 • Säädökset > Lagstiftning1345/1996Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1340/1996Lag om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1338/1996Förordning om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land
 • Säädökset > Lagstiftning1337/1996Förordning om statens köttbesiktningspersonal (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1336/1996Förordning om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.