Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

Direkt till referenskort

Ofullständiga sökkriterier

Författningslista

Miljö

1 Miljö och miljöskydd

1.1 Miljöskydd

1.2 Miljökonsekvensbedömning

1.3 Ersättning för miljöskador

1.4 Naturvård

1.4.1 Naturvård

1.4.2 Naturskyddsområden

1.5 Djurskydd och djursjukdomar

1.6 Skyddande av växtsorter och växtproduktion

1.7 Hälsoskydd

1.8 Luftvård

1.9 Bullerbekämpning

1.10 Avfallshantering

1.11 Grannförhållanden, friluftsliv och allemansrätt

1.11.1 Grannförhållanden

1.11.2 Friluftsliv och allemansrätt

2 Kemikalier och övriga riskfyllda ämnen samt anläggningar

3 Vattendrag och vattentjänst

3.1 Användning och skydd av vatten

3.2 Forsskydd

3.3 Vattentjänst

4 Fastighetssystem

4.1 Fastighetsbildning

4.2 Samfälligheter

4.3 Fastighetsdatasystem

5 Planering av markanvändning och byggande

5.1 Markanvändning och byggande

5.2 Byggnadsskydd och fornminnen

5.3 Vägar

5.4 Användning av marktäkt och landskapsvård

6 Skogs- och ödemarksbruk

7 Livsmedel

7.1 Livsmedelskontroll och -förvaltning

7.2 Livsmedelshygien samt transport och försäljning av livsmedel

7.3 Produktion, behandling och märkning av livsmedel

7.5 Främmande ämnen i livsmedel och förpackningsmaterial

7.6 Mjölk och mjölkprodukter

7.7 Kött och köttprodukter

7.8 Livsmedelsfetter och hönsägg

7.9 Övriga livsmedel

8 Miljöfinansiering och miljömyndigheter

8.1 Miljöfinansiering och miljöbidrag

8.2 Bostadsfinansiering

8.2.1 Bostäder och räntestöd

8.2.2 Bostadssparande

8.2.3 Statens bostadsfond

8.3 Miljömyndigheter

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.