Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2002

632 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1148/2002Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1147/2002Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
 • Säädökset > Lagstiftning1143/2002Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
 • Säädökset > Lagstiftning1142/2002Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1140/2002Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
 • Säädökset > Lagstiftning1139/2002Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a §:n 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
 • Säädökset > Lagstiftning1138/2002Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1137/2002Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1136/2002Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
 • Säädökset > Lagstiftning1133/2002Lag om social kreditgivning
 • Säädökset > Lagstiftning1132/2002Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1131/2002Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1129/2002Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1128/2002Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
 • Säädökset > Lagstiftning1127/2002Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1126/2002Kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
 • Säädökset > Lagstiftning1125/2002Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1124/2002Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2002
 • Säädökset > Lagstiftning1123/2002Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1121/2002Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för husdjursavelsmaterial

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.