Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1993

833 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1517/1993Förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om emigrantförmedling
 • Säädökset > Lagstiftning1515/1993Förordning om ikraftträdande av samarbetsavtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen och Europeiska investeringsbanken och av protokollet med justeringar av samarbetsavtalet
 • Säädökset > Lagstiftning1514/1993Förordning om ikraftträdande av avtalet om en kommitté med ledamöter från EFTA-staternas parlament och av protokollet med justeringar av avtalet
 • Säädökset > Lagstiftning1513/1993Förordning om ikraftträdande av avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna och av protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
 • Säädökset > Lagstiftning1511/1993Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna
 • Säädökset > Lagstiftning1510/1993Förordning om ikraftträdande av protokollet med ändringar av protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol
 • Säädökset > Lagstiftning1509/1993Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol och protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet
 • Säädökset > Lagstiftning1507/1993Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet
 • Säädökset > Lagstiftning1506/1993Förordning om ikraftträdande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet
 • Säädökset > Lagstiftning1504/1993Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet
 • Säädökset > Lagstiftning1501/1993Mervärdesskattelag
 • Säädökset > Lagstiftning1500/1993Finansministeriets beslut om beviljande av industriförmåner
 • Säädökset > Lagstiftning1499/1993Skattestyrelsens beslut om ikraftträdandet av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1994
 • Säädökset > Lagstiftning1498/1993Försvarsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1497/1993Handels- och industriministeriets beslut om vissa analysmetoder för kontroll av kosmetiska preparats sammansättning
 • Säädökset > Lagstiftning1496/1993Handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1495/1993Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för jord- och skogsbruksministeriets prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1494/1993Handels- och industriministeriets beslut om handels och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1493/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsersättningsnämndens avgiftsgelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1491/1993Förordning om läkemedelsersättningsnämnden (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.