Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1951

435 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning699/1951Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontaisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning698/1951Asetus aluesairaaloiden ja sairasmajojen toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning697/1951Rokotusasetus.
 • Säädökset > Lagstiftning696/1951Päätös autokatsastusmiesten virkamerkistä ja virkalakista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning695/1951Asetus kalastuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning693/1951Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning692/1951Laki ulkomaanedustuksen viran tai toimen haltijain palkkauksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning691/1951Päätös Suomen FAO-toimikunnan johtosäännöksi
 • Säädökset > Lagstiftning690/1951Asetus joka sisältää poliisikoiralaitoksen ohjesäännön (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning689/1951Laki valtioneuvoston oikeudesta myydä Etelä-Pohjanmaan tuberkuloosipiirin kuntainliitolle erinäiset Härmän parantolaan kuuluvat alueet
 • Säädökset > Lagstiftning687/1951Laki reumatautisten hoitolaitosten valtionavusta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning684/1951Päätös Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan seurakunnallisesta jaoituksesta ja valvontapiireistä
 • Säädökset > Lagstiftning682/1951Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusprosentin määräämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning681/1951Päätös eräiden viljatuotteiden ylimmistä hinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning680/1951Päätös juuston hinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning679/1951Päätös maidon hinnoista. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning678/1951Päätös ulkomaisen rukiin ja vehnän luovuttamisesta valtiolle
 • Säädökset > Lagstiftning677/1951Päätös standardien mukaisissa tuotteissa käytettävästä merkistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning676/1951Päätös kyytimaksujen väliaikaisesta korottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning675/1951Päätös posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahaston hoidosta ja käytöstä.
 • Säädökset > Lagstiftning674/1951Asetus posti- ja lennätinlaitoksen talouden hoidon yleisistä perusteista annetun lain soveltamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning672/1951Laki 14.2.1898 kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen annetun lain V luvun muuttamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning671/1951Laki lunastusoikeuden käyttämisestä Ahvenanmaan maakunnassa olevaa kiinteistöä luovutettaessa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning670/1951Ahvenanmaan itsehallintolaki (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning666/1951Laki eräille asuntokiinteistöjen omistajille myönnettävästä veronhuojennuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning665/1951Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
 • Säädökset > Lagstiftning663/1951Päätös veron maksamisesta maanhankintalain mukaisilla valtion velkasitoumuksilla (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning661/1951Asetus valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning660/1951Laki eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning659/1951Päätös kyydinpidosta vuosina 1953-1955
 • Säädökset > Lagstiftning655/1951Laki eräiden puutavaroiden vientimaksusta
 • Säädökset > Lagstiftning650/1951Förordnjng innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet.
 • Säädökset > Lagstiftning645/1951Asetus lisenssitoimikunnan virkatoimista ja toimituskirjoista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning642/1951Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
 • Säädökset > Lagstiftning639/1951Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning636/1951Päätös kahviverosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning635/1951Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1952
 • Säädökset > Lagstiftning632/1951Asetus valtuuksien myöntämisestä valtioneuvostolle antaa valtion takuu ulkomaisesta lainasta
 • Säädökset > Lagstiftning631/1951Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1951 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning630/1951Päätös vuoden 1952 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
 • Säädökset > Lagstiftning627/1951Asetus Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymän järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning626/1951Asetus Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymän muutetun, maksullisia työnvälitystoimistoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning625/1951Asetus Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymän työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena, koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning624/1951Asetus Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymän muutetun, laivaväen asuntoja aluksessa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning623/1951Förordningen angående bringande i verkställighet av den av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1949 antagna ändrade konventionen angående semester med bibehållen hyra för sjömän (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning622/1951J julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1952.
 • Säädökset > Lagstiftning618/1951Laki eräiden metsäteollisuustuotteiden viennistä kannettavan suhdannepidätyksen verottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning610/1951Päätös margariinivalmisteiden sekä ulkomaalta tuotujen margariinivalmisteiden raaka- aineiden ja laardin säännöstelystä. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning609/1951Päätös ulkomaalta tuotavan sokerin säännöstelystä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning607/1951Asetus maksuista Suomen kotimaisessa lennätinliikenteessä. (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.