Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1929

386 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning338/1929Päätös Jyväskylän kaupungin poliisimestarinviran haltijalle myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
 • Säädökset > Lagstiftning337/1929Päätös Kansallis-Osake-Pankki nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3, 9 ja 16 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi.
 • Säädökset > Lagstiftning336/1929Päätös erinäisten talojen siirtämisestä Oulaisten kunnasta Merijärven kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning335/1929Päätös erinäisten tilojen siirtämisestä Tuusniemen, Muuruveden ja Nilsiän kunnista sekä Kuopion maalaiskunnasta Riistaveden kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning334/1929Päätös Karvian kunnan siirtämisestä hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa.
 • Säädökset > Lagstiftning333/1929Asetus Tanskan ja Viron välistä, Suomen kautta tapahtuvaa puhelinliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning332/1929Päätös palkkauksen vahvistamisesta Heinolan kaupungin pormestarille ja neuvosmiehille
 • Säädökset > Lagstiftning331/1929Päätös jolla eräät lajit leimamerkkejä julistetaan kelpaamattomiksi
 • Säädökset > Lagstiftning330/1929Asetus Viron ja Ruotsin välistä, Suomen kautta tapahtuvaa puhelinliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning329/1929Päätös Seinäjoen kauppalan ja Seinäjoen maalaiskunnan jaosta hallinnollisessa suhteessa sekä näiden kuntien kielellisestä luokituksesta
 • Säädökset > Lagstiftning328/1929Asetus Seinäjoen kauppalan perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning327/1929Päätös Vuolijoen kunnan siirtämisestä Kajaanin tuomiokunnan Paltamon kunnan ja Kajaanin maalaiskunnan yhteiseen käräjäkuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning325/1929Päätös viran tai toimen haltijan oikeudesta saada ikälisää varten lukea hyväkseen asevelvollisenaoloaikaa
 • Säädökset > Lagstiftning324/1929Asetus patentista 21 tammikuuta 1898 annetun julistuksen 7 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
 • Säädökset > Lagstiftning323/1929Asetus sen johdosta, että Saksa on ratifioinut Genevessä 19 päivänä helmikuuta 1925 tehdyn kansainvälisen opiumisopimuksen
 • Säädökset > Lagstiftning322/1929Asetus sen johdosta, että Ruotsi on ratifioinut Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun, välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
 • Säädökset > Lagstiftning320/1929Päätös palkkaussäännön vahvistamisesta Kajaanin kaupungin eräille viranhaltijoille
 • Säädökset > Lagstiftning319/1929Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Viipurin kaupungin eräille viranpitäjille
 • Säädökset > Lagstiftning318/1929Asetus tullisäännön muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning317/1929Asetus luiden maastavientiä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning316/1929Asetus vuotien ja nahkojen maastavientiä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning315/1929Laki tuonti- ja vientikieltojen ja -rajoitusten poistamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen ja sitä täydentävän lisäsopimuksen sekä vuotien ja nahkojen maastavientiä ja luiden maastavientiä koskevien kansainvälisten sopimusten eräiden säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning314/1929Päätös tullin korottamisesta gramofoneille ja niiden osille
 • Säädökset > Lagstiftning313/1929Päätös jolla vahvistetaan evankelisluterilaisen ja kreikkalaiskatolisen kirkon papiston ja muun uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen sekä siviilirekisteriviranomaisen tuomioistuimia varten annettavan virkatodistuksen kaava
 • Säädökset > Lagstiftning312/1929Päätös erinäisten tilojen siirtämisestä Kerimäen kunnasta Enonkosken kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning310/1929Asetus sen johdosta, että Serbien, Kroatien ja Slovenien kuningaskunta on ratifioinut Genevessä 19 päivänä helmikuuta 1925 tehdyn kansainvälisen opiumisopimuksen
 • Säädökset > Lagstiftning309/1929Asetus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä tullivalvonnasta Suomenlahdella tehdyn sopimuksen ja sen yhteydessä tehdyn erikoisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning308/1929Asetus Suomen ja Turkin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning307/1929Laki eräiden Suomen ja Turkin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning305/1929Asetus uusista tuloväylistä Vaasaan
 • Säädökset > Lagstiftning303/1929Asetus sen johdosta, että Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto on ratifioinut kansainvälisen, alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen siihen liittyvine lisäsopimuksineen
 • Säädökset > Lagstiftning302/1929Päätös määrättyä matkaa varten maahantuotujen automobiilien tullivapaudesta
 • Säädökset > Lagstiftning301/1929Päätös "Atlas Pankki Osakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen 2,7,14,18, 22, 24 ja 25 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning297/1929Asetus Suomen ja Unkarin välisen sovittelu- ja välitystuomiosopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning296/1929Asetus Suomen tasavallan ja Serbien, Kroatien ja Slovenien kuningaskunnan välisen väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning295/1929Laki eräiden Suomen tasavallan ja Serbien, Kroatien ja Slovenien kuningaskunnan välisen väliaikaisen kauppasopimuksen säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning294/1929Päätös sisältävä valtion kirjastotoimiston johtosäännön (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning293/1929Päätös vapaakirjeoikeudesta Kannaksen ammattikoulukodille
 • Säädökset > Lagstiftning292/1929Päätös "Suomen Vapaa Evankelis-Luterilainen Kirkko"-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan ja siihen liittyneiden Lahden, Kuusankosken, Vuokselan, Hämeenlinnan, Koskenpään, Jämsän ja Kyyjärven paikallisseurakuntain merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntain rekisteriin
 • Säädökset > Lagstiftning291/1929Asetus Viipurin kaupungin evankelis-luterilaisten seurakuntain papinvirkain täyttämisjärjestyksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning290/1929Päätös Dragsfjärdin kunnan siirtämisestä Kemiön, Dragsfjärdin ja Vestanfjärdin kuntien käräjäkunnasta Piikkiön tuomiokuntaa Hiittisten kunnan käräjäkuntaan samaa tuomiokuntaa
 • Säädökset > Lagstiftning289/1929Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Savonlinnan kaupungin eräille virkailijoille
 • Säädökset > Lagstiftning288/1929Päätös palkkauksen vahvistamisesta Helsingin kaupungin ensimmäiselle kaupunginvuodille
 • Säädökset > Lagstiftning287/1929Asetus filmiteknilliselle lautakunnalle suoritettavista korvauksista ja matkakuluista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning286/1929Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset elokuvanäytännöistä 19 päivänä heinäkuuta 1929 annetussa asetuksessa säädetyistä tai edellytetyistä turvallisuustoimenpiteistä sekä muusta asetuksen soveltamisesta ynnä valvonnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning285/1929Asetus elokuvanäytännöistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning284/1929Päätös Retkeilylautakunnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning283/1929Päätös valtionrautateiden liikennesäännön 102 §:n muuttamisesta 27 päivänä elokuuta 1929 annetun asetuksen edellyttämiksi määräyksiksi vanhamallisten rahtikirjain täydentämisestä uusia vastaaviksi
 • Säädökset > Lagstiftning281/1929Asetus sen johdosta, että Liettua on ratifioinut kansainvälisen, alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen
 • Säädökset > Lagstiftning280/1929Asetus sen johdosta, että Viro on ratifioinut Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun, välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja että Englanti Ugandan puolesta on mainittuun sopimukseen yhtynyt

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.