Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1196/2019Lag om ändring av lagen om elektroniska recept (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1195/2019Lag om ändring av 14 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1194/2019Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1193/2019Lag om ändring av 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1192/2019Lag om ändring av 87 § i lagen om främjande av integration (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1191/2019Lag om ändring av 93 § i civiltjänstlagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1190/2019Lag om ändring av 231 § i lagen om transportservice (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1189/2019Lag om ändring av 38 § i postlagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1188/2019Lag om ändring av 31 och 42 c § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1187/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1186/2019Lag om ändring av 48 § i skoltlagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1185/2019Lag om ändring av 21 § i gymnasielagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1184/2019Lag om ändring av 20 § i lagen om nationella studie- och examensregister (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1183/2019Lag om ändring av 74 § i lagen om ortodoxa kyrkan (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1182/2019Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1181/2019Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1180/2019Lag om ändring av 76 § i tullagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1179/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1178/2019Lag om ändring av 16 och 20 § i kommunallagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1177/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1176/2019Lag om ändring av kommunstrukturlagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1175/2019Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1174/2019Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1173/2019Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1172/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1171/2019Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1170/2019Lag om ändring av lagen om hemkommun (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1169/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1168/2019Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1167/2019Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om identitetskort (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1166/2019Lag om ändring av 89 och 90 § i räddningslagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1165/2019Lag om ändring av 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1164/2019Lag om ändring av 5 c och 21 § i passlagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1163/2019Lag om ändring av 138 § i utlänningslagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1162/2019Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1161/2019Lag om ändring av medborgarskapslagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1160/2019Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1159/2019Lag om ändring av 2 § i lagen om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1158/2019Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 1157/2019 Lag om vigselrätt (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 1156/2019 Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1155/2019Lag om ändring av moderskapslagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1154/2019Lag om ändring av lagen om för- och efternamn (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1153/2019Lag om ändring av 8 § i lagen om domstolsavgifter (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1152/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1151/2019Lag om ändring av faderskapslagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1150/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om notarius publicus (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1149/2019Lag om ändring av 4 kap. 16 § i lagen om andelslag (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1148/2019Lag om ändring av 4 kap. 8 § i förundersökningslagen (Utgiven: 9.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1147/2019Lag om ändring av 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (Utgiven: 9.12.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.