Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

80 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning80/2020Försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor (Utgiven: 20.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning79/2020Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (Utgiven: 20.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning78/2020Livsmedelsverkets beslut om ändring av åtgärderna i ett beslut givet på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (Utgiven: 19.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning77/2020Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (Utgiven: 19.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning76/2020Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning (Utgiven: 19.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning75/2020Finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna (Utgiven: 18.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning74/2020Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart (Utgiven: 18.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning73/2020Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet (Utgiven: 17.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning72/2020Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (Utgiven: 17.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning71/2020Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen (Utgiven: 17.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning70/2020Statsrådets förordning om allmänna förutsättningar för tillståndsprövning för export av försvarsmateriel (Utgiven: 17.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning69/2020Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 14.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 68/2020 Inrikesministeriets förordning om penninginsamlingar (Utgiven: 11.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning67/2020Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (Utgiven: 11.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning66/2020Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik (Utgiven: 11.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning65/2020Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (Utgiven: 10.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning64/2020Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i jaktförordningen (Utgiven: 10.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning63/2020Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör (Utgiven: 7.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning62/2020Inrikesministeriets förordning om ändring av 15 § i inrikesministeriets förordning om polisens uniform (Utgiven: 5.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning61/2020Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (Utgiven: 5.2.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.