Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

1395 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1395/2018Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1394/2018Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1393/2018Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1392/2018Statsbudgeten för 2019 (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1391/2018Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1390/2018Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1389/2018Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2019 (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1388/2018Inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1387/2018Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1386/2018Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer för år 2019 (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1385/2018Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2019–2021 (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1384/2018Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2019-2021 (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1383/2018Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1382/2018Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av dataombudsmannens byrå (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1381/2018Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen åren 2019–2021 (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1380/2018Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1379/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1378/2018Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om skyddsrum (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1377/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1376/2018Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om företagssanering (Utgiven: 31.12.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.