Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

55 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

55 - 36 35 - 16 15 - 1
 • Säädökset > Lagstiftning55/2019Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning54/2019Lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning53/2019Lag om ändring av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning52/2019Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning51/2019Lag om ändring av lotsningslagen (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning50/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning49/2019Lag om ändring av miljöskyddslagen (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning48/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (Utgiven: 21.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning47/2019Statsrådets förordning om ändring av 5 b § i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (Utgiven: 18.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning46/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2018–2019 (Utgiven: 18.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning45/2019Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning44/2019Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning43/2019Lag om ändring av 17 kap. 12 § i rättegångsbalken (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning42/2019Lag om ändring av 4 och 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning41/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning40/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning39/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning38/2019Lag om ändring av 4 § i militära rättegångslagen (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning37/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning36/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheters sigill och stämplar (Utgiven: 17.1.2019)

55 - 36 35 - 16 15 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.