Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

45 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

45 - 26 25 - 6 5 - 1
 • Säädökset > Lagstiftning45/2019Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning44/2019Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning43/2019Lag om ändring av 17 kap. 12 § i rättegångsbalken (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning42/2019Lag om ändring av 4 och 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning41/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning40/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning39/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning38/2019Lag om ändring av 4 § i militära rättegångslagen (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning37/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning36/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheters sigill och stämplar (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning35/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning34/2019Lag om ändring av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning33/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning32/2019Lag om Åklagarmyndigheten (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning31/2019Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg (Utgiven: 17.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning30/2019Lag om ändring av 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare (Utgiven: 16.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning29/2019Lag om ändring av 2 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (Utgiven: 16.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning28/2019Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 16.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning27/2019Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (Utgiven: 16.1.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning26/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om underhållsunderstöd (Utgiven: 16.1.2019)

45 - 26 25 - 6 5 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.