Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

750 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning750/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning749/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning748/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning747/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning746/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximala viktandelen för en pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan vid beräkning av aktieplaceringars årsavkastningsprocent (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning745/2019Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om Tullens organisation (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning744/2019Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning743/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018 (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning742/2019Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Regeringsformen för Finland 1919 (Utgiven: 14.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning741/2019Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (Utgiven: 13.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning740/2019Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (Utgiven: 13.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning739/2019Statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden (Utgiven: 13.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning738/2019Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning737/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning736/2019Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning735/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om källskatt på ränteinkomst (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning734/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning733/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning732/2019Lag om ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning731/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (Utgiven: 11.6.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.