Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

901 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning901/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (Utgiven: 18.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning900/2019Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 § i justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (Utgiven: 17.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning899/2019Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (Utgiven: 17.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning898/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning897/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2019–2022 (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning896/2019Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning895/2019Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning894/2019Statsrådets förordning om Världspostkonventionen (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning893/2019Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning892/2019Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning891/2019Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Italien (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning890/2019Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen samt om permanent begränsning av laddningsanordningars kapacitet och permanent förhindrande av deras funktion (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning889/2019Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning888/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning887/2019Lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning886/2019Lag om ändring av 88 § i lagen om djursjukdomar (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning885/2019Lag om ändring av 77 § i lagen om yrkesutbildning (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning884/2019Lag om ändring av 93 § i beredskapslagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning883/2019Lag om ändring av 44 § i lagen om försvarsmakten (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning882/2019Lag om ändring av 8 kap. 11 § och 14 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (Utgiven: 11.7.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.