Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

341 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning341/2019Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning340/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning339/2019Lag om ändring av 9 a § i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning338/2019Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning337/2019Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning336/2019Lag om ändring av territorialövervakningslagen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning335/2019Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om försvarsmakten (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning334/2019Lag om ändring av lagen om militär krishantering (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning333/2019Lag om ändring av värnpliktslagen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning332/2019Lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning331/2019Lag om ändring av 3 § i värnpliktslagen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning330/2019Lag om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning329/2019Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning328/2019Lag om ändring av 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning327/2019Lag om ändring av 2 kap. 3 § och 5 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning326/2019Lag om ändring av häktningslagen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning325/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning324/2019Lag om ändring av 5 kap. i lagen om rättegång i brottmål (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning323/2019Lag om ändring av 2 kap. 11 och 12 § i tvångsmedelslagen (Utgiven: 22.3.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning322/2019Lag om ändring av förundersökningslagen (Utgiven: 22.3.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.