Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

153 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning153/2020Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning152/2020Tilläggsbudgeten för 2020 (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning151/2020Riksdagens beslut om ändring av 3 § instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning150/2020Riksdagens beslut om ändring av 13 § riksdagens arbetsordning (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning149/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning148/2020Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2020 (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning147/2020Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning146/2020Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning145/2020Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning144/2020Statsrådets förordning om tidsfristen för en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsanstalter under exceptionella omständigheter (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning143/2020Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning142/2020Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020 (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning141/2020Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 140/2020 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Utgiven: 26.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 139/2020 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen (Utgiven: 26.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning138/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (Utgiven: 25.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning137/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret (Utgiven: 25.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning136/2020Finansministeriets förordning om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 25.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning135/2020Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (Utgiven: 24.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning134/2020Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (Utgiven: 23.3.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.