Edilexissä on huoltokatko tiistaina 18.2.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2005

41 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

41 - 22 21 - 2 1 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/2005 (Utgiven: 19.7.2005)
  Nr 68
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
  Nr 69
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/2005 (Utgiven: 4.7.2005)
  Nr 66
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
  Nr 67
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 19/2005 (Utgiven: 30.6.2005)
  Nr 56
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
  Nr 57
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 58
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 59
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 60
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 61
  Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
  Nr 62
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 63
  Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
  Nr 64
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 65
  Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 18/2005 (Utgiven: 30.6.2005)
  Nr 46
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 47
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 48
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 49
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 50
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 51
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 52
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
  Nr 53
  Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
  Nr 54
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
  Nr 55
  Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 17/2005 (Utgiven: 15.6.2005)
  Nr 45
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 16/2005 (Utgiven: 18.5.2005)
  Nr 41
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 42
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 43
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater
  Nr 44
  Statsrådets förordning om tillämpning av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet innan protokollet trätt i kraft internationellt
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 15/2005 (Utgiven: 11.5.2005)
  Nr 40
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 14/2005 (Utgiven: 4.5.2005)
  Nr 37
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen
  Nr 38
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 39
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om konsultativa tjänster inom jordregisterprojektet i de palestinska områdena
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 13/2005 (Utgiven: 22.4.2005)
  Nr 32
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 33
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet
  Nr 34
  Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 35
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 36
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om stöd till den palestinska delegationen i Helsingfors
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 12/2005 (Utgiven: 6.4.2005)
  Nr 30
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
  Nr 31
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 11/2005 (Utgiven: 23.3.2005)
  Nr 28
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Förenade Republiken Tanzanias regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
  Nr 29
  Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 10/2005 (Utgiven: 16.3.2005)
  Nr 26
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll
  Nr 27
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramkonventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 9/2005 (Utgiven: 4.3.2005)
  Nr 24
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
  Nr 25
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 8/2005 (Utgiven: 2.3.2005)
  Nr 20
  Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
  Nr 21
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 22
  Lag om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen
  Nr 23
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 18 § i sjölagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 7/2005 (Utgiven: 18.2.2005)
  Nr 16
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik
  Nr 17
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 18
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ramavtalet om ett multilateralt miljöprogram på det nukleära området i Ryska federationen och av tilläggsprotokollet till ramavtalet
  Nr 19
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 6/2005 (Utgiven: 16.2.2005)
  Nr 14
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser
  Nr 15
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 5/2005 (Utgiven: 4.2.2005)
  Nr 12
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring
  Nr 13
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 4/2005 (Utgiven: 1.2.2005)
  Nr 10
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 11
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 3/2005 (Utgiven: 28.1.2005)
  Nr 6
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  Nr 7
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
  Nr 8
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  Nr 9
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 2/2005 (Utgiven: 27.1.2005)
  Nr 4
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan
  Nr 5
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

41 - 22 21 - 2 1 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.