Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2016
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet och ikraftträdande av en lag om ändring av renskötsellagen (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om tillämpning av avtalet (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2016
  Lag om ändring av renskötsellagen (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2016
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2016
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2016
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Parisavtalet (Utgiven: 30.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik (Utgiven: 29.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Zambia om stödprogrammet för programmet för utvidgad social trygghet i Zambia (Utgiven: 28.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 20.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 20.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2016
  Utrikesministeriets meddelande angående deklarationen om immunitet för statsägd kulturegendom (Utgiven: 20.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2016
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2016
  Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2016
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2016
  Lag om ändring av strafflagen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 19.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Utgiven: 19.12.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.