Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2021

62 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2021
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i konventionen angående grundandet av en internationell organisation för legal metrologi (Utgiven: 16.9.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Estland om främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 13.9.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2021
  Finansministeriets meddelande om det meddelande som har lämnats enligt artiklarna 12 och 13 i den Europeiska stadgan (Utgiven: 13.9.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2021
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan (Utgiven: 13.9.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2021
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om främjande av och skydd för investeringar (Utgiven: 23.8.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2021
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 20.8.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2021
  Lag om ändring av strafflagen (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2021
  Statsrådets förordning om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2021
  Lag om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2021
  Utrikesministeriets meddelande om det meddelande och den förklaring som lämnats i samband med anslutningen till det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2021
  Statsrådets förordning om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2021
  Lag om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2021
  Utrikesministeriets meddelande om det meddelande och den förklaring som lämnats i samband med anslutningen till konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2021
  Statsrådets förordning om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2021
  Lag om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (Utgiven: 12.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2021
  Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruk och värdekedjor (Utgiven: 2.7.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2021
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (Utgiven: 30.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2021
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Utgiven: 30.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2021
  Justitieministeriets meddelande om de förklaringar som avgetts till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, sådan den lyder ändrad genom det andra tilläggsprotokollet (Utgiven: 28.6.2021)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2021
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen i bilaga VII till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (Utgiven: 28.6.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.