Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1999

20 hakuosumaa

 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 39/1999 (Utgiven: 28.12.1999)
  Nr 113
  Förordning om provisorisk tillämpning av avtalet med Ryssland om förnyande med fem år av avtalet mellan Finland och Sovjetunionen om samarbete på området för fredligt utnyttjande av atomenergin
  Nr 114
  Utrikesministeriets meddelande om ändringar som av Unionen för internationellt patentsamarbete antagits till tillämpningsföreskrifter i konventionen om patentsamarbete
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 38/1999 (Utgiven: 10.11.1999)
  Nr 111
  Förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om säkra containrar, 1972
  Nr 112
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av överenskommelsen med Israel om social trygghet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/1999 (Utgiven: 3.11.1999)
  Nr 108
  Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
  Nr 109
  Förordning om ikraftträdande av ändring i tullkonventionen om tillfällig införsel av privata fordon
  Nr 110
  Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/1999 (Utgiven: 27.10.1999)
  Nr 105
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
  Nr 106
  Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Indien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
  Nr 107
  Förordning om ikraftträdande av ramavtalet om samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs av en associering av politisk och ekonomisk karaktär mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/1999 (Utgiven: 13.10.1999)
  Nr 103
  Förordning om ikraftträdande av avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön.
  Nr 104
  Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/1999 (Utgiven: 29.9.1999)
  Nr 102
  Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet med Canada om luftfarten mellan de båda ländernas territorier samt om transitotrafiken genom dem
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/1999 (Utgiven: 22.9.1999)
  Nr 99
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget
  Nr 100
  Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
  Nr 101
  Förordning om provisorisk tillämpning av 1999 års konvention om livsmedelbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/1999 (Utgiven: 17.9.1999)
  Nr 97
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden
  Nr 98
  Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/1999 (Utgiven: 15.9.1999)
  Nr 96
  Förordning om ikraftträdande av konventionen om tillfällig import
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/1999 (Utgiven: 8.9.1999)
  Nr 91
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom
  Nr 92
  Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
  Nr 93
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen
  Nr 94
  Förordning om ikraftträdande av Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och om tillämpningen av konventionen
  Nr 95
  Förordning om ikraftträdande av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/1999 (Utgiven: 1.9.1999)
  Nr 89
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet
  Nr 90
  Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Israel om social trygghet, samt lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/1999 (Utgiven: 25.8.1999)
  Nr 88
  Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien om överflyttning av vittnen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/1999 (Utgiven: 4.8.1999)
  Nr 86
  Förordning om ikraftträdande av en ändring av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
  Nr 87
  Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Qatar
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/1999 (Utgiven: 21.7.1999)
  Nr 81
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
  Nr 82
  Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
  Nr 83
  Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska investeringsbanken
  Nr 84
  Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om samarbete på kulturens, undervisningens och vetenskapens område
  Nr 85
  Förordning om ikraftträdande av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dessn biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Förd
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/1999 (Utgiven: 7.7.1999)
  Nr 80
  Utrikesministeriets meddelande om att för Slovakiens del temporärt avbryta tillämpningen av överenskommelsen med Tjeckoslovakien om viseringsfrihet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/1999 (Utgiven: 1.7.1999)
  Nr 74
  Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Armenien
  Nr 75
  Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Azerbajdzjan
  Nr 76
  Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien
  Nr 77
  Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kazakstan
  Nr 78
  Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kirgizistan
  Nr 79
  Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Uzbekistan
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/1999 (Utgiven: 23.6.1999)
  Nr 70
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater
  Nr 71
  Förordning om tillämpning av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater innan konventionen trätt i kraft internationellt
  Nr 72
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater
  Nr 73
  Förordning om tillämpning av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater innan konventionen trätt i kraft
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/1999 (Utgiven: 22.6.1999)
  Nr 67
  Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 68
  Förordning om ikraftträdande av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om s
  Nr 69
  Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/1999 (Utgiven: 18.6.1999)
  Nr 65
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter
  Nr 66
  Förordning om ikraftträdande av europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i &o
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/1999 (Utgiven: 15.6.1999)
  Nr 64
  Förordning om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.